Hålogaland Kraft vinner Powels Innovasjonspris

Hålogaland Kraft vinner Powels Innovasjonspris

For sjuende år på rad ble Powels Innovasjonspris overrakt på dag én av Powel-dagene. Prisen gikk i år til Hålogaland Kraft ved Lars Sletten for tjenestekonseptet linjebefaring med droner. Powels Innovasjonspris blir tildelt en kunde, representert ved en person, som har vært en god samarbeidspartner for Powel og en aktiv deltaker i utvikling og testing av Powel-løsninger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En fagjury bestående av ansatte i Powel, vektlegger kriterier som innspill til videreutvikling, innovasjon og dedikasjon til å være med på et utviklingsløp.

Powel og Hålogaland Kraft lanserte dronetjenester i samarbeid med Microsoft i sommer. Tjenestekonseptet tilbyr miljøvennlige tjenester som erstatter bruk av helikoptere og gir helt nye muligheter for linjebefaring.

Revolusjon innen linjebefaring

Konseptet bygger på spesialkonstruerte droner i kombinasjon med skybasert programvare fra Powel, utviklet på teknologiplattformene Microsoft Azure og Esri ArcGIS. Powel og Hålogaland Kraft har jobbet sammen med utviklingen av tjenesten. Juryen la til grunnlag Hålogaland Krafts evne til å være en pådriver for løsningen, i tillegg til den tiden og ekspertisen de har investert i prosjektet.

[img id="1"]

Lars Sletten er mannen bak dronesatsingen. Han har flygerutdannelse fra USA og har også jobbet som flyinstruktør i USA. Sletten har utviklet dronekonseptet som del av jobben som systemansvarlig på IT-siden i Hålogaland Kraft, og har allerede omfattende erfaring med ulike typer droneoppdrag knyttet til deres anlegg.

Det var en overrasket og glad Sletten som mottok prisen onsdag kveld. – Dette dronekonseptet kommer til å revolusjonere måten vi inspiserere kraftlinjer på, sa han. Jeg er hundre prosent sikker på at dette er fremtiden.

Spesialtilpassede droner og BLOS

Dronene kan flys uten visuell kontakt mellom flyger og drone, såkalt Beyond Line Of Sight (BLOS), og Hålogaland Kraft er sertifisert for både å fly og utdanne piloter for droneflyging BLOS. Hålogoland Kraft har allerede flere kvalifiserte dronepiloter, og nye kurs er planlagt. Alle dronepilotene vil ha bakgrunn som energimontører, og er dermed meget godt kvalifiserte for å gjennomføre effektiv tilstandskontroll i strømnettet med høy kvalitet.

[img id="2"]

– Hålogaland Kraft har utviklet spesialtilpassede droner til befaring av nett under tøffe klimatiske forhold, og de har unik kompetanse på flyging «beyond line of sight», het det i fagjuryens bestemmelse. Selskapet og Sletten spesielt har vært visjonære i sin satsning på tjenestepakker for hele verdikjeden, og de har utviklet en tjeneste som både gir økonomisk og miljømessig gevinst.

I tillegg til Hålogaland Kraft var den islandske kraftprodusenten Landsvirkjun ved prosjektleder Kristján Halldórsson nominert. Landsvirkjun viste stort engasjement under innføring av produksjonsplanlegging med Powel Nimbus. Dyktige prosjektdeltakere bidro aktivt og konstruktivt, blant annet ved å komme med gode innspill for videreutvikling og nye muligheter innen eksisterende løsninger.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen