Hallenskog - Regjeringen tar ansvar for kollektivtilbudet

Hallenskog - Regjeringen tar ansvar for kollektivtilbudet

- Ruteplanen på Østlandet endres fra 13. desember. Som følge av dette kommer buss til å erstatte tog mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal på Spikkestadbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Under forrige regjering ble det vedtatt at Hallenskog stasjon skulle nedlegges i forbindelse med innføring av ny rutemodell på Østlandet. Vår regjering vil bruke om lag 100 millioner kroner til bedre kapasitet på Spikkestadbanen. Med dette løftet vil vi vurdere om togene kan stoppe på Hallenskog igjen, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

De siste årene har togtilbudet i Oslo-området blitt kraftig forbedret

- De siste årene har togtilbudet i Oslo-området blitt kraftig forbedret. Det er 100 flere tog på skinnene i dag sammenliknet med i 2009, og folk tar nå toget som aldri før. Vi utnytter både jernbanelinjer og tog til det maksimale. Samtidig rustes jernbanen opp og nye tog kjøpes inn. For å redusere omfanget av forsinkelser i togsystemet, ble noen mindre togstasjoner lagt ned i 2012, blant annet Hallenskog stasjon, sier Aarset.

Vil se på tiltak som kan bidra til gjenåpning

Det er planlagt å fjerne to planoverganger på Spikkestadbanen. I tillegg skal krysningsspor og plattform på Heggedal stasjon forlenges, blant annet for å legge til rette for samtidig innkjøring for tog. Stasjonsområdet på Heggedal skal for øvrig rustes opp. Dette er et omfattende arbeid til nær 100 millioner kroner, som etter planen skal gjennomføres i 2016 og 2017.

Dette er tiltak som gjør Spikkestadbanen mer robust og fleksibel

- Dette er tiltak som gjør Spikkestadbanen mer robust og fleksibel. Vi må vurdere hvordan effekten av disse tiltakene skal brukes, og om de kan bidra til at Hallenskog stasjon kan gjenåpnes på nytt, sier statssekretæren.

Buss mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal

Fra og med 13. desember blir det busstransport mellom Hallenskog stasjon og Heggedal stasjon. Transporten legger til rette for at passasjerer på Hallenskog kan benytte togavgangene på Heggedal mellom kl. 06-09 og kl. 14-18 i perioden mandag-fredag. Dette er et helt identisk med tilbudet som de reisende fikk da Hallenskog stasjon var stengt mellom desember 2012 og september 2013.

Det pågår også arbeid med å etablere en gang- og sykkelsti på 1,5 kilometer mellom Hallenskog og Heggedal.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen