Grønnere mobilitet i Bærum

Grønnere mobilitet i Bærum

SmartCity Bærum (SCB) har en sterk prosjektorientert organisasjon der samarbeidsform og deltakere tilpasses hvert enkelt prosjekt og oppgave. SCB fokuser på klimagunstige løsninger – som kan resultere i lønnsom business.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi skal utvikle nye løsninger, som er smarte og attraktive slik at våre innbyggere ønsker å ta de i bruk sier programmanager Unni Larsen i SmartCity Bærum.

Fremtidsrettet parkeringsløsning

Oslo-regionen er blant Europas raskest voksende, og et naturlig satsingsområde er grønn mobilitet. Med SCB som pådriver har Q-Free og EasyPark utviklet en teknologi som i sanntid gir oversikt over ledige parkeringsplasser.

– Parkingsplanlegging har i stor grad vært basert på synsing. I fjor plasserte kommunen sensorer på 120 gateparkeringsplasser i Sandvika sentrum. Kommunen samler inn data, og får et klart bilde av folks parkeringsmønster, forklarer Larsen. – En stor andel av utslipp fra bilene skjer fordi folk bruker tid på å lete etter parkering. Nå kan ledige plasser søkes opp i sanntid via en app på mobilen.

Bærum kommune eier prosjektet og IBM og Microsoft bidrar med kompetanse på big-data løsninger. Analysene av parkeringsvaner gir et mer presist underlag for beslutninger. Neste skritt blir å sette opp skjermer for bilistene i Sandvika.

[img id="2"]

– Bilistene skal få nøyaktig informasjon om hvor de ledig plassene er, slik at vi unngår letekjøring. Først på skjermer ved området, men vi ønsker også å se på dette som en integrert funksjon i en GPS i en ikke alt for fjern fremtid, sier Larsen.

Bysykkel i gang på Fornebu

Fornebu er et avgrenset område som er godt egnet for et pilotprosjekt. Om noen år vil området ha 8000 boliger og 30 000 arbeidsplasser, så behovet for å gjøre noe med trafikkavviklingen er absolutt til stede.

SCB gjennomførte i samarbeid med Accenture en markedsundersøkelse blant 8000 ansatte i de største bedriftene på Fornebu, som skulle avdekke reisemønsteret for arbeidstakere til/fra Fornebu.

­– Vi så blant annet på hva som måtte til for at de skulle droppe bilen. Nå diskuterer vi hvordan vi skal sette i verk tiltakene. Vi må koordinere aktivitetene mellom ulike bedrifter og vi må få på plass finansiering, sier Larsen.

Et konkret eksempel er bysykkelprosjektet der det nå i juni etableres en utlånsordning for sykler på Fornebu. 100 sykler kan lånes via en app og de vil finnes på Lysaker, fergeanløpet i Rolfsbukta, Fornebu S, Storøya grendesenter og Fornebuporten. Prosjektet er et spleiselag finansiert av KLP og Fornebu Porten samt Bærum kommune og Akershus fylkeskommune.

– Mange bedrifter på Fornebu har lagt godt til rette for at medarbeiderne skal kunne sykle til jobb, både med sykkelparkering og garderobe. Nå samarbeider vi med Asker og Oslo for å få økt bruken av samkjøring, bildeleordninger og kollektivreiser til Fornebu, forteller Larsen.

Bil, buss og sykkel

Integrerte transportløsninger for Fornebu er et prosjekt som tar sikte på sømløse reiser ved kombinert bruk av buss, bane, bil og sykkel. Kollektivtransport et viktig element og Ruter en sentral aktør.

[img id="1"]

– Ruter er opptatt av likebehandling. Hvis vi utvikler en løsning for Fornebu, vil vi gjerne se hvordan den kan implementeres i andre områder der vi opererer, sier strategisjef Frode Hvattum i Ruter.

Flere aktører skal møtes før sommeren, der de vil diskutere hvordan prosjektet kan bli og hvilke roller de skal ha.

– Det handler om å utvikle et alternativt og bedre tilbud til de reisende som gjør det mulig for den enkelte å velge bort bilen. Et integrert tilbud av grønne mobilitetsløsninger, skal dekke transportbehovet, slik at det fungerer bedre enn å kjøre egen bil, sier Hvattum.

Endringer til det bedre

– Folk er lærevillige dersom det oppleves som enkelt og nyttig. I dag betaler mer enn 45 % av våre reisende med app. Dette er en av de app-ene i Norden som genererer størst omsetning, sier Hvattum.

– Skal de reisende velge et integrert system der flere mobilitetsformer inngår, så må de kunne orientere seg og betale for seg på en enkel måte. De må slippe å laste ned fem ulike app-er, men få alt i et felles system. Så lenge systemet oppleves som enkelt, vil folk ta det i bruk og endre sin adferd.

– Ser vi litt lenger frem i tid tror jeg det kommer en plattform som er enda enklere i bruk. Transportnæringen har utviklet seg mye. Endringer vil gi nye løsninger som er bedre både for de reisende og for by-miljøet, tror Hvattum.

Om noen år kan integrerte transportløsninger for Fornebu inkludere både T-bane og autonom buss.

Til toppen