Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

– Gratis kollektivtransport er en fin gest til de reisende, men hva hjelper det dersom den overfylte bussen ikke stopper på holdeplassen din?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Folk må få et godt alternativ når prisen i bomringen settes opp for å holde bilene ute av byen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

I Oslo som i Bergen, blir det beredskapstakster i bomringene på dager med ekstra høy luftforurensning. Femdobbel pris skal få de kjørende til å parkere bilen og benytte gratis kollektivtransport. Men i og rundt Oslo er kapasiteten på busser og tog allerede sprengt i rushtiden.

Shuttlebusser fra innfartsparkeringer

Trafikantorganisasjonen NAF er bekymret for om gratis kollektivtransport alene vil gi folk gode nok alternativer på hverdagsreisen.

- Ekstra shuttlebusser fra innfartsparkeringer langs hovedveiene må på plass, og det må gis tydelig informasjon langs hovedveiene. Da kan folk sette fra seg bilen og hoppe på en buss i stedet. Ingen ønsker at bylufta skal gjøre folk syke. Men folk må få gode nok alternativer på hverdagsreisene, sier Sagedal.

38 % i Oslo bruker bil

Høstens lokførerstreik på Østlandet viste hvor lite ekstra kapasitet det er i kollektivtransportsystemet. Buss, trikk og tog tar unna passasjerene til daglig, men bare så vidt. Så mange som 38 % av trafikantene i Oslo bruker bil på sine hverdagsreiser. Derfor må det inn ekstra kapasitet dersom et av transportmidlene settes ut av spill.

- Målet med beredskapstakst i bomringen er vel å få folk til å parkere bilene slik at bylufta blir bedre, ikke å hente inn ekstra penger gjennom høyere pris i bomringen. De som bruker bil gjør det fordi de må. Skal folk parkere bilen, må de få et alternativt tilbud som er godt nok, avslutter Sagedal.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen