Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

– Gratis kollektivtransport er en fin gest til de reisende, men hva hjelper det dersom den overfylte bussen ikke stopper på holdeplassen din?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Folk må få et godt alternativ når prisen i bomringen settes opp for å holde bilene ute av byen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

I Oslo som i Bergen, blir det beredskapstakster i bomringene på dager med ekstra høy luftforurensning. Femdobbel pris skal få de kjørende til å parkere bilen og benytte gratis kollektivtransport. Men i og rundt Oslo er kapasiteten på busser og tog allerede sprengt i rushtiden.

Shuttlebusser fra innfartsparkeringer

Trafikantorganisasjonen NAF er bekymret for om gratis kollektivtransport alene vil gi folk gode nok alternativer på hverdagsreisen.

- Ekstra shuttlebusser fra innfartsparkeringer langs hovedveiene må på plass, og det må gis tydelig informasjon langs hovedveiene. Da kan folk sette fra seg bilen og hoppe på en buss i stedet. Ingen ønsker at bylufta skal gjøre folk syke. Men folk må få gode nok alternativer på hverdagsreisene, sier Sagedal.

38 % i Oslo bruker bil

Høstens lokførerstreik på Østlandet viste hvor lite ekstra kapasitet det er i kollektivtransportsystemet. Buss, trikk og tog tar unna passasjerene til daglig, men bare så vidt. Så mange som 38 % av trafikantene i Oslo bruker bil på sine hverdagsreiser. Derfor må det inn ekstra kapasitet dersom et av transportmidlene settes ut av spill.

- Målet med beredskapstakst i bomringen er vel å få folk til å parkere bilene slik at bylufta blir bedre, ikke å hente inn ekstra penger gjennom høyere pris i bomringen. De som bruker bil gjør det fordi de må. Skal folk parkere bilen, må de få et alternativt tilbud som er godt nok, avslutter Sagedal.

Til toppen