Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

Gratis buss løser ikke problemet med luftforurensning

– Gratis kollektivtransport er en fin gest til de reisende, men hva hjelper det dersom den overfylte bussen ikke stopper på holdeplassen din?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Folk må få et godt alternativ når prisen i bomringen settes opp for å holde bilene ute av byen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

I Oslo som i Bergen, blir det beredskapstakster i bomringene på dager med ekstra høy luftforurensning. Femdobbel pris skal få de kjørende til å parkere bilen og benytte gratis kollektivtransport. Men i og rundt Oslo er kapasiteten på busser og tog allerede sprengt i rushtiden.

Shuttlebusser fra innfartsparkeringer

Trafikantorganisasjonen NAF er bekymret for om gratis kollektivtransport alene vil gi folk gode nok alternativer på hverdagsreisen.

- Ekstra shuttlebusser fra innfartsparkeringer langs hovedveiene må på plass, og det må gis tydelig informasjon langs hovedveiene. Da kan folk sette fra seg bilen og hoppe på en buss i stedet. Ingen ønsker at bylufta skal gjøre folk syke. Men folk må få gode nok alternativer på hverdagsreisene, sier Sagedal.

38 % i Oslo bruker bil

Høstens lokførerstreik på Østlandet viste hvor lite ekstra kapasitet det er i kollektivtransportsystemet. Buss, trikk og tog tar unna passasjerene til daglig, men bare så vidt. Så mange som 38 % av trafikantene i Oslo bruker bil på sine hverdagsreiser. Derfor må det inn ekstra kapasitet dersom et av transportmidlene settes ut av spill.

- Målet med beredskapstakst i bomringen er vel å få folk til å parkere bilene slik at bylufta blir bedre, ikke å hente inn ekstra penger gjennom høyere pris i bomringen. De som bruker bil gjør det fordi de må. Skal folk parkere bilen, må de få et alternativt tilbud som er godt nok, avslutter Sagedal.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen