Godt ut i skandinavisk sammenligning

Godt ut i skandinavisk sammenligning

Der forutsetningene er like, er kostnadene på bygging av motorveg omtrent like i Norge, Sverige og Danmark. Utbyggingen av E6 mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune kommer godt ut i sammenligningen med andre vegprosjekter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er blant konklusjonene i en sammenligning av kostnader og produktivitet knyttet til bygging av åtte motorvegstrekninger i Norge, Danmark og Sverige. Sammenligningene er gjennomført som et samarbeid mellom vegdirektoratene i de tre landene.

Prosjektspesifikke forhold viktigere enn land

En av konklusjonene i sammenligningen er at det er større kostnadsforskjeller mellom prosjektene enn det er forskjeller mellom landene. De prosjektspesifikke kostnadsforskjellene stammer fra naturgitte forhold som topografi, terreng- og grunnforhold og klima, samt prosjektenes formål og servicegrad i tillegg til noen forskjeller knyttet til ulike vegstandarder. Stedlige forutsetninger er derfor unike for hvert prosjekt, i tillegg til at mengden av konstruksjoner påvirker kostnader. I sammenligningene som er gjort mellom de åtte prosjektene, er det korrigert for omfanget av konstruksjoner, terreng og grunnforhold.

E6 Skaberud – Kolomoen

I perioden desember 2007 til oktober 2009 ble E6 på den 12,7 kilometer lange strekningen mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune i Hedmark bygget ut som en firefelts veg med midtdeler. Med en pris på 35 millioner kroner per kilometer kommer denne strekningen godt ut sammenlignet med andre prosjekter. Blant prosjektene som er sammenlignet, kommer det danske prosjektet mellom Aaby og Middelfart med en pris på 82 millioner per kilometer dyrest ut.

– Dette viser at E6-utbyggingen ble gjennomført på en effektiv måte og med lave kostander. Vi er fornøyd med at vi kostnadsmessig står oss godt i sammenligning med store prosjekter i Sverige og Danmark, forteller Taale Stensbye som var prosjektleder for utbyggingen av E6 på strekningen Skaberud-Kolomoen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen