Godt ut i skandinavisk sammenligning

Godt ut i skandinavisk sammenligning

Der forutsetningene er like, er kostnadene på bygging av motorveg omtrent like i Norge, Sverige og Danmark. Utbyggingen av E6 mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune kommer godt ut i sammenligningen med andre vegprosjekter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er blant konklusjonene i en sammenligning av kostnader og produktivitet knyttet til bygging av åtte motorvegstrekninger i Norge, Danmark og Sverige. Sammenligningene er gjennomført som et samarbeid mellom vegdirektoratene i de tre landene.

Prosjektspesifikke forhold viktigere enn land

En av konklusjonene i sammenligningen er at det er større kostnadsforskjeller mellom prosjektene enn det er forskjeller mellom landene. De prosjektspesifikke kostnadsforskjellene stammer fra naturgitte forhold som topografi, terreng- og grunnforhold og klima, samt prosjektenes formål og servicegrad i tillegg til noen forskjeller knyttet til ulike vegstandarder. Stedlige forutsetninger er derfor unike for hvert prosjekt, i tillegg til at mengden av konstruksjoner påvirker kostnader. I sammenligningene som er gjort mellom de åtte prosjektene, er det korrigert for omfanget av konstruksjoner, terreng og grunnforhold.

E6 Skaberud – Kolomoen

I perioden desember 2007 til oktober 2009 ble E6 på den 12,7 kilometer lange strekningen mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune i Hedmark bygget ut som en firefelts veg med midtdeler. Med en pris på 35 millioner kroner per kilometer kommer denne strekningen godt ut sammenlignet med andre prosjekter. Blant prosjektene som er sammenlignet, kommer det danske prosjektet mellom Aaby og Middelfart med en pris på 82 millioner per kilometer dyrest ut.

– Dette viser at E6-utbyggingen ble gjennomført på en effektiv måte og med lave kostander. Vi er fornøyd med at vi kostnadsmessig står oss godt i sammenligning med store prosjekter i Sverige og Danmark, forteller Taale Stensbye som var prosjektleder for utbyggingen av E6 på strekningen Skaberud-Kolomoen.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen