Gode støyskjermer på E39 i Bergen

Gode støyskjermer på E39 i Bergen

Statens vegvesen får nå gode tilbakemeldinger fra naboer med støyskjermer på altaner og terrasser på E39 Svegajørn–Rådal.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skal gjennomføres støytiltak på tilsammen ca. 130 boliger langs det nye veganlegget. Dette blir uført på grunnlag av beregninger av støynivået etter at nye E39 Svegatjørn–Rådal er satt under trafikk.

En annen verden

Råtun i Bergen er ett av mange boligfelt der det kommer støytiltak på eiendommer som blir berørt av vegprosjektet. I samarbeid med huseiere er det valgt skjermer med glass på altaner og terasser.

- Det er en stor endring på støyen for oss. Lyden av trafikken er godt redusert, det er blitt lunere og lettere å lufte med åpen altandør, sier Camilla Daae Djuvsland og Reni Liland, to av beboerne i Råtun. Mens man tidligere våknet med suset fra trafikken var det en helt annen verden med skjermen på plass, sier to fornøyde naboer i Råtun, med utsikt ned mot veganlegget i Rådal.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen