Gode støyskjermer på E39 i Bergen

Gode støyskjermer på E39 i Bergen

Statens vegvesen får nå gode tilbakemeldinger fra naboer med støyskjermer på altaner og terrasser på E39 Svegajørn–Rådal.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skal gjennomføres støytiltak på tilsammen ca. 130 boliger langs det nye veganlegget. Dette blir uført på grunnlag av beregninger av støynivået etter at nye E39 Svegatjørn–Rådal er satt under trafikk.

En annen verden

Råtun i Bergen er ett av mange boligfelt der det kommer støytiltak på eiendommer som blir berørt av vegprosjektet. I samarbeid med huseiere er det valgt skjermer med glass på altaner og terasser.

- Det er en stor endring på støyen for oss. Lyden av trafikken er godt redusert, det er blitt lunere og lettere å lufte med åpen altandør, sier Camilla Daae Djuvsland og Reni Liland, to av beboerne i Råtun. Mens man tidligere våknet med suset fra trafikken var det en helt annen verden med skjermen på plass, sier to fornøyde naboer i Råtun, med utsikt ned mot veganlegget i Rådal.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen