Gode muligheter for 9700 arbeidsledige ingeniører og IKT-ansatte

Gode muligheter for 9700 arbeidsledige ingeniører og IKT-ansatte

Bygg- og anleggsbransjen skriker etter ingeniører når flere store veier og banelinjer nå settes i gang. Muligheten for å bytte bransje er bedre enn mange tror.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ved utgangen av oktober var det 9700 registrerte arbeidsledige med ingeniør eller IKT-fagbakgrunn. For mange av disse er en overgang til bygg- og anlegg en god mulighet for å få karrieren tilbake på rett vei.

I Trondheim skulle den rådgivende ingeniørbedriften Sweco øke bemanningen innen bygg og anlegg fra 27 til over 60 medarbeidere. Da fant de blant annet arbeidskraft fra oljebransjen.

– Vi har ansatt noen fra offshore det siste året. Så lenge de er motiverte og forberedt på å lære noe nytt, så er mulighetene mange, sier avdelingsleder i Sweco Bjørn Endre Dyrseth.

– Vi bruker også tid og penger på å bygge på kompetansen til de som trenger det, men det er viktig å vite at man må stå på mye selv, sier Dyrseth.

[factbox id="1"]

Ettertraktede ingeniører

Ved utgangen av oktober var 9700 med bakgrunn som ingeniør eller IKT-fag registrert som arbeidsledige, viser tall fra NAV. Trass store bemanningskutt i offshorebransjen er ingeniører fortsatt på listen over de ti yrkesgruppene det er vanskeligst å finne folk til i Norge, viser en ny undersøkelse om det norske arbeidsmarkedet. Det er sjette året på rad ingeniører er på listen over kompetanse arbeidsgivere ikke finner.

Konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis jobber blant annet med å formidle ingeniører til bedrifter. Regionsjef Rune Levang i Experis i Trondheim har allerede hjulpet mange ingeniører med å finne jobb, og også med å bytte bransje.

– For mange arbeidsledige ingeniører er utfordringen å vise hvilke kunnskaper de faktisk har. Mens bedriftene sliter med å vite hvilke behov de har. Det kan være vanskelig å oversette bedriftens behov til et språk som arbeidssøkere fra andre bransjer skjønner. Vi hjelper med å oversette og fortolke kunnskap, sier Levang.

Planlegging, prosjektplanlegging, kontraktsoppfølging og kostnadsstyring er eksempler på ferdigheter som er overførbare mellom bransjer. Levang sier at for mange er muligheten for å bytte bransje bedre enn de fleste tror.

– Dersom de er villige til å ta kurs, noe opplæring eller ta opp enkeltstående fag, er det gode muligheter for en ny karrierevei. Jeg vil anbefale ledige ingeniører fra offshore til å gjøre seg selv mer attraktive på arbeidsmarkedet, og tørre å gå utenfor komfortsonen, sier Levang.

Ingeniøretterspørsel i Midt-Norge

Mulighetene for ingeniører som vurderer å starte i en ny bransje er store.

– Det er stor aktivitet her i Midt-Norge nå. Ved siden av E6-utbyggingen og elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen kommer kampflyplassutbyggingen på Ørlandet, fire vindparker på Fosen og to andre parker på henholdsvis Snillfjord og Hitra, som for øvrig er Europas største vindmølleprosjekt. Miljøpakken i Trondheim er også spennende. Frem mot 2025 skal det gjennomføres flere hundre små og store prosjekter der, sier Levang.

Akkurat nå ser Experis etter ingeniørkompetanse innen bygg- og anleggsfag, samferdsel, vann og avløp og geoteknikk for å nevne noe.

– Det er bare å ta kontakt for en prat, sier Levang i Experis.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen