God vekst i flytrafikken i november

God vekst i flytrafikken i november

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors 46 lufthavner økte med 1,9 prosent sammenlignet med november 2014. Drøyt 4 millioner passasjerer var innom lufthavnene i november.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

[factbox id="1"]

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Totalt reiste 1 932 206 passasjerer over Oslo Lufthavn i november.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes opplever man en vekst på totalt 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her er det i hovedsak innlandstrafikken som står for økningen (3,8 prosent).

- Det er en god utvikling på innlandsrutene våre, der spesielt ruten mellom Trondheim og Oslo vokser mye, forklarer lufthavndirektør på Værnes, Lasse Bardal.

Bergen lufthavn, Flesland har en nedgang på totalt 2,8 prosent, dog med en solid vekst på utlandstrafikken (6 prosent). Stavanger lufthavn, Sola har en nedgang på totalt 7,3 prosent sammenlignet med november 2014.

Lokale variasjoner - vekst i nord

For øvrige lufthavner i Avinors nettverk er det lokale variasjoner. I Florø merker man nedgang i offshoresektoren, der går trafikken ned med totalt 18,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Generelt opplever lufthavnene i nord en god vekst. Ved Alta lufthavn har man en vekst på hele 15 prosent. Også Hammerfest har en solid vekst på hele 34,9 prosent. De største lufthavnene Bodø og Tromsø har en totalt trafikkvekst på henholdsvis 7 prosent og 10,4 prosent, sammenlignet med samme periode i 2014.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen