God vekst i flytrafikken i november

God vekst i flytrafikken i november

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors 46 lufthavner økte med 1,9 prosent sammenlignet med november 2014. Drøyt 4 millioner passasjerer var innom lufthavnene i november.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

[factbox id="1"]

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Totalt reiste 1 932 206 passasjerer over Oslo Lufthavn i november.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes opplever man en vekst på totalt 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her er det i hovedsak innlandstrafikken som står for økningen (3,8 prosent).

- Det er en god utvikling på innlandsrutene våre, der spesielt ruten mellom Trondheim og Oslo vokser mye, forklarer lufthavndirektør på Værnes, Lasse Bardal.

Bergen lufthavn, Flesland har en nedgang på totalt 2,8 prosent, dog med en solid vekst på utlandstrafikken (6 prosent). Stavanger lufthavn, Sola har en nedgang på totalt 7,3 prosent sammenlignet med november 2014.

Lokale variasjoner - vekst i nord

For øvrige lufthavner i Avinors nettverk er det lokale variasjoner. I Florø merker man nedgang i offshoresektoren, der går trafikken ned med totalt 18,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Generelt opplever lufthavnene i nord en god vekst. Ved Alta lufthavn har man en vekst på hele 15 prosent. Også Hammerfest har en solid vekst på hele 34,9 prosent. De største lufthavnene Bodø og Tromsø har en totalt trafikkvekst på henholdsvis 7 prosent og 10,4 prosent, sammenlignet med samme periode i 2014.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen