God start for Loftesnesbro

God start for Loftesnesbro

Arbeidet med rv.5 Loftesnesbrui starta opp denne veka, og første arbeidsoperasjon er utfylling i sundet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Me gler oss over at entreprenørane no er i gang med å frakte stein, og då første lasset vart tømt på Loftesnes måndag, var det ei stor milepel for prosjektet. Dette har me jobba fram mot lenge, og det er utruleg godt å sjå at arbeidet er i gang, seier prosjektleiar Gunnar Solbakken.

Første lass

Ein lastebil frå K. A. Aurstad dumpa første lasset i steinfyllinga måndag føremiddag, og no går fire lastebilar i skytteltrafikk frå Valeberg og ned til Loftesnessundet. Med tre turar i timen kvar, betyr det at om lag tolv lass med stein blir lagt ut kvar time. Totalt skal 40.000 kubikk masse leggjast ut på Loftesnes, for å danne ei ny landtunge der brua etter kvart vil kome i land. På Sogndal-sida skal 10.000 kubikk leggjast ut, som fundament for den nye brua og rundkøyringa som skal opp der.

Stor interesse

Både Statens vegvesen og det austerisk-norske arbeidsfellesskapet "Loftesnesbrui PORR-Aurstad ANS" var godt representerte under markeringa, og i tillegg var Sogndals-ordførar Jarle Aarvoll til stades for få med seg at arbeidet starta opp.

I siste del av februar ventar entreprenørane å vere i gang med peling i sundet, og pelane dannar grunnlaget for brufundamenta ute i fjorden. Den nye brua vil stå klar mot slutten av 2017. Så skal den gamle brua rivast, og heile prosjektet skal vere ferdig innan sommaren 2018.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen