God start for Loftesnesbro

God start for Loftesnesbro

Arbeidet med rv.5 Loftesnesbrui starta opp denne veka, og første arbeidsoperasjon er utfylling i sundet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Me gler oss over at entreprenørane no er i gang med å frakte stein, og då første lasset vart tømt på Loftesnes måndag, var det ei stor milepel for prosjektet. Dette har me jobba fram mot lenge, og det er utruleg godt å sjå at arbeidet er i gang, seier prosjektleiar Gunnar Solbakken.

Første lass

Ein lastebil frå K. A. Aurstad dumpa første lasset i steinfyllinga måndag føremiddag, og no går fire lastebilar i skytteltrafikk frå Valeberg og ned til Loftesnessundet. Med tre turar i timen kvar, betyr det at om lag tolv lass med stein blir lagt ut kvar time. Totalt skal 40.000 kubikk masse leggjast ut på Loftesnes, for å danne ei ny landtunge der brua etter kvart vil kome i land. På Sogndal-sida skal 10.000 kubikk leggjast ut, som fundament for den nye brua og rundkøyringa som skal opp der.

Stor interesse

Både Statens vegvesen og det austerisk-norske arbeidsfellesskapet "Loftesnesbrui PORR-Aurstad ANS" var godt representerte under markeringa, og i tillegg var Sogndals-ordførar Jarle Aarvoll til stades for få med seg at arbeidet starta opp.

I siste del av februar ventar entreprenørane å vere i gang med peling i sundet, og pelane dannar grunnlaget for brufundamenta ute i fjorden. Den nye brua vil stå klar mot slutten av 2017. Så skal den gamle brua rivast, og heile prosjektet skal vere ferdig innan sommaren 2018.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen