Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Lefdal Mine Datacenter har tatt i bruk de gamle olivingruvene som ligger mellom Måløy og Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Ved å utnytte naturgitte forutsetninger skal de skape det beste datasenter-anlegget i Europa.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norge har unike muligheter for å tilfredsstille kravene fra et voksende internasjonal marked for storskala datasentre, it-vertstjenester og internasjonale sky-tjenester. Adgangen til strømforsyning og annen nødvendig infrastruktur er rangert blant de beste i verden.

– Vår ambisjon er å tilby Europas største, sikreste, grønneste og mest kostnadseffektive datasenterløsning, sier markedsdirektør Mats Andersson i Lefdal Mine Datacenter.

Utnytter bergrommet

[img id="1"]

Gruven består i dag av seks nivåer delt inn i 75 kammer. Fra inngangen gir den 1300 meter lange ”Spiralen” tilgang til nivåene. På hvert nivå er det en aveny, en 14 m bred og 8,5 m høy adkomstvei. Avenyen gir direkte tilgang til lagringsområdene – gater – med gjennomsnittlig dybde på 100 meter. Bergrommet, som allerede var utgravd, vil potensielt gi 120 000 kvm serverplass.

– Med tilgang til rikelig med gulvplass, var en av de viktigste faktorene i designet av anlegget å få til modulær og skalerbar tilnærming, sier Andersson.

– Vi begynner med å innrede nivå 3, som alene har 10 ganger større kapasitet enn det største datasenteret i Norge i dag. Der vil det bli 2 x 45 MW kjølekapasitet med redundant energiforsyning. Når nivå 2 og 4 også er utbygd vil kjølekapasiteten være 200 MW, sier han.

Fullt utbygd vil det bli et strømforbruk på 1,8 TWh, mer enn 1,5 ganger større enn Facebook sitt anlegg i Luleå.

Anderson mener at de inne i fjellet har de beste veiene i Sogn og Fjordane, noe som kan trenges. Serverne kommer på trailere, ferdig koblet sammen i standard it-containere, spesifisert etter kundens ønsker og behov.

[img id="2"]

– Når aktiviteten er i gang vil vi også motta et stort antall forsendelser av komponenter, som vil håndteres på et mottak i Måløy. Derfra fraktes de til gruvene. For transport inne i gruven vil vi blant annet bruke en elektrisk vogn som kan fjernstyres, sier Andersson.

Høyden på gatene er 17 m, og de kan stable containere i 3 høyder på begge sider av gatene.

– Vi tilbyr også spesialdesignete datarom på 360 kvm. De funger omtrent som it-containere, men med litt mer plass.

Lefdal Mine Datacenter har store ambisjoner, og med på laget har de blant andre Sogn og Fjordane Energi, IBM og Rittal, som er verdensledende på dataracks. Rittal er heleid av tyske Friedhelm Loh Group, som nå også eier en tredjedel av LMD.

– Sammen med IBM og Rittal har vi utviklet en datahall-løsning basert på tre-etasjeres betongbygninger. De oppføres inne i gruven og har hver vel 2000 kvm nettoareal.

Kjøler med fjordtemperatur

Et datasenter krever mye kraft, men ved Nordfjord tas det i bruk flere energisparende løsninger.

– Avhengig av hva kundene velger, vil kjøleløsningen gjøre det mulig å drifte med en PUE på 1,1. Det er en klar forbedring hva som er på markedet i dag, sier Andersson.

Kaldt sjøvann fra Nordfjord sirkuleres gjennom varmevekslere som er tilknyttet lukkede ferskvannskretser. Et Niprox-anlegg for behandling av vannet blir tilkoblet hver ferskvannskrets.

[img id="3"]

– Nærhet til fjorden sikrer ubegrenset tilgang til 8 °C sjøvann året rundt. Gruven ligger rett under havoverflaten, så det er ikke nødvendig å bruke mye energi for å heve vannet, forteller Andersson.

– Lite energi for kjøling er det som naturlig nok har størst innvirkning på energiforbruket. Men vi gjør også en rekke mindre tiltak som at lyset skrus automatisk av når det ikke er folk i rommene er, sier han.

Kjøling av servere genererer my varme, men per i dag er ikke overskuddsvarmen noe problem.

– Vi har en stor og dyp fjord med kraftige tidevannsstrømmer. Men etter hvert som vi bygger ut vil det bli større mengder med varmt vann og vi jobber med kreative løsninger for å håndtere dette, sier Andersson.

Størst og sikrest

Mange sikkerhetshensyn blir ivaretatt. Inne i fjellet er serverne godt beskyttet mot flom og jordskjelv. Design og dokumentasjon av infrastruktur og installasjoner er konfidensielle og deles ikke eksternt. Anlegget har Trier III standard, det vil si at det har redundans på serverne, flere fiberforbindelser og to uavhengige strømforsyninger.

– Datasenteret er tilgjengelig fra to enkle innganger over bakken. Spesialtrente sikkerhetsstyrker vil overvåke anlegget og omegn kontinuerlig, forteller Andersson.

IKT-Norge mener at Norge bør bli en stor datasenternasjon. Med kaldt klima, en stabil politisk situasjon, få jordskjelv og god tilgang på strøm er forutsetningene gode.

– Norge og Norden er de mest konkurransedyktige landene når det gjelder å tilby sikkerhet og rimelig kraft. I Sverige og Danmark har de nok jobbet mer systematisk enn oss med å fjerne usikkerhetsfaktorer, sier sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.

Han tenker på bedre fiberkapasitet til utlandet, eiendomsskatt på utstyr inne i datahallen og tomtereguleringer, som er kommunenes ansvar.

– I Norge har vi også vært dårlige på å ta i mot internasjonale aktører. Men det skjer mye positiv, vi har blant annet fått aktører som Green Mountain, DigiPlex og Bulk. Nå er det viktig å se fremover, slik at vi kan utnytte kapasiteten som bygges i norske datasentre. Lefdal med sin enorme kapasitet og halv energibruk i forhold til normal europeisk standard ligger godt an til å bli en stor aktør, sier Schjerva.

– Vi har med oss Rittal og IBM som begge har kompetanse på å lage datasenter. Vi er i dialog med store selskap i USA og Europa. Dette skal vi få til, sier Andersson.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen