Konseptdesign for Fjordkryssingen ved Bjørnafjorden utviklet av Global Maritime med partnere.
Konseptdesign for Fjordkryssingen ved Bjørnafjorden utviklet av Global Maritime med partnere. (Bilde: Global Maritime)

Global Maritime er tildelt rammeavtale av Statens Vegvesen

Global Maritime har sammen med det britiske ingeniørselskapet Arup blitt tildelt en rammeavtale av Statens Vegvesen for å levere risiko- og sikringsanalyser til prosjektet Ferjefri E39.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ferjefri E39 er et stort prosjekt, hvor Statens Vegvesen skal bygge ut strekningen fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord på om lag 1100 km. Veien skal gå gjennom seks fylker, og den er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde og består av åtte fjordkrysninger.

– Vi ser frem til å bidra til å knytte Kyst-Norge tettere sammen. Ferjefri E39 er et ambisiøst og stort prosjekt, hvor vi kan bruke vår utstrakte maritime kompetanse for å sikre at man kommer seg tørrskodd hele veien fra Kristiansand til Trondheim, sier Egil Kvannli, administrerende direktør i Global Maritime. 

Erfaring fra blant annet offshore

Global Maritime og Arup skal bidra til nye teknologiske løsninger som gjør fjordkryssingene mulig. Rammeavtalene som er gitt i denne runden omhandler risiko, tilgjengelighet og sikkerhetsanalyser i planleggingen og design av strekningen.

– Ved å kombinere vår maritime ekspertise og Arups lange erfaring fra infrastrukturprosjekter internasjonalt utgjør vi et godt lag. Vi ser frem til et godt og langt samarbeid med Arup og Statens Vegvesen, sier Kvannli.

«Denne rammeavtalen viser hvor anvendelig vår erfaring fra blant annet offshore er når det gjelder å løse utfordringer også innen infrastruktur»

- Egil Kvannli

Global Maritime har lang erfaring med flytende konstruksjoner fra olje og gass, og bruker nå denne erfaringen til å utføre andre prosjekter i havrommet. Global Maritime har blant annet vært involvert i arbeidet med konsept for flytebroen ved Bjørnafjorden, og jobber for tiden med et krevende broprosjekt i Newport, Wales.

– Denne rammeavtalen viser hvor anvendelig vår erfaring fra blant annet offshore er når det gjelder å løse utfordringer også innen infrastruktur. Det perspektivet blir veldig viktig for oss fremover, sier Kvannli.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen