Konseptdesign for Fjordkryssingen ved Bjørnafjorden utviklet av Global Maritime med partnere.
Konseptdesign for Fjordkryssingen ved Bjørnafjorden utviklet av Global Maritime med partnere. (Bilde: Global Maritime)

Global Maritime er tildelt rammeavtale av Statens Vegvesen

Global Maritime har sammen med det britiske ingeniørselskapet Arup blitt tildelt en rammeavtale av Statens Vegvesen for å levere risiko- og sikringsanalyser til prosjektet Ferjefri E39.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ferjefri E39 er et stort prosjekt, hvor Statens Vegvesen skal bygge ut strekningen fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord på om lag 1100 km. Veien skal gå gjennom seks fylker, og den er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde og består av åtte fjordkrysninger.

– Vi ser frem til å bidra til å knytte Kyst-Norge tettere sammen. Ferjefri E39 er et ambisiøst og stort prosjekt, hvor vi kan bruke vår utstrakte maritime kompetanse for å sikre at man kommer seg tørrskodd hele veien fra Kristiansand til Trondheim, sier Egil Kvannli, administrerende direktør i Global Maritime. 

Erfaring fra blant annet offshore

Global Maritime og Arup skal bidra til nye teknologiske løsninger som gjør fjordkryssingene mulig. Rammeavtalene som er gitt i denne runden omhandler risiko, tilgjengelighet og sikkerhetsanalyser i planleggingen og design av strekningen.

– Ved å kombinere vår maritime ekspertise og Arups lange erfaring fra infrastrukturprosjekter internasjonalt utgjør vi et godt lag. Vi ser frem til et godt og langt samarbeid med Arup og Statens Vegvesen, sier Kvannli.

«Denne rammeavtalen viser hvor anvendelig vår erfaring fra blant annet offshore er når det gjelder å løse utfordringer også innen infrastruktur»

- Egil Kvannli

Global Maritime har lang erfaring med flytende konstruksjoner fra olje og gass, og bruker nå denne erfaringen til å utføre andre prosjekter i havrommet. Global Maritime har blant annet vært involvert i arbeidet med konsept for flytebroen ved Bjørnafjorden, og jobber for tiden med et krevende broprosjekt i Newport, Wales.

– Denne rammeavtalen viser hvor anvendelig vår erfaring fra blant annet offshore er når det gjelder å løse utfordringer også innen infrastruktur. Det perspektivet blir veldig viktig for oss fremover, sier Kvannli.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen