Snørenseanlegget innenfra der rensingen av snøvannet foregår.
Snørenseanlegget innenfra der rensingen av snøvannet foregår. (Foto: Robin Stenersen / NCC)

Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Med betydelige snømengder er NCCs snørensemaskin igjen avgjørende for miljøvennlig håndtering av all den møkkete snøen som fjernes fra Oslos gater og plasser.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For NCCs egenutviklede snørensemaskin SnowClean ved Akershuskaia i Oslo gjør ikke bare snømengdene om til vann, men skiller ut forurensningen før smeltevannet slippes ut i fjorden.

– Gjennom seks sesonger har vi tatt hånd om en mengde materialer og levert dem til godkjent deponi. Tungmetaller som kan utvinnes fra snøen og vannet, blir gjenvunnet, forteller anleggsleder Hans Kevin i NCC.

Snøen rovknuses og blandes med sjøvann før den raffinerte renseprosessen starter. Foto: Robin Stenersen / NCC

I tillegg til grus, slam og mengder av miljøskadelige materialer, er både mobiltelefoner, sykler, handlevogner, kantstein og et bord (!) fanget opp i renseprosessen.

Høy aktivitet 

Maskinen bærer navnet S/S Terje etter NCCs sjefingeniør Terje Myrhaug som var hjernen bak utviklingen av det selvrensende, flytende snøsmelteanlegget. I sesongen håndterer anlegget snø både fra kommunen og fra private.

– S/S Terje er Oslo kommunes foretrukne snødeponi, og det er derfor viktig at slike snødeponitjenester er tilgjengelige. Det er ikke plass til snølagring i mange av byens gater, og mange brukere forventer en snøfri by, sier seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

NCC SnowClean ved Akershuskaia er Oslos eneste snørensemaskin. Foto: Robin Stenersen / NCC

Med solide snømengder øker aktiviteten ved anlegget, og på det heftigste kan det rulle inn en lastebil med snømasser hvert tredje minutt, tilsvarende over 500 kubikkmeter snø i timen, forteller Kevin.

– Vi kjører døgnet rundt nå med kontinuerlige dag- og nattskift. Vi har så langt håndtert 75 prosent mer snø sammenlignet med fjorårets sesong sammenlagt, og vi forventer høy aktivitet i tiden som kommer, sier anleggslederen.  

Omfattende renseprosess

Selve renseprosessen starter med at snøen tippes ned på prammen ved kaien. Anlegget smelter så snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvannet. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller.

I Oslo og i større byer er det ikke plass til snølagring i mange av byens gater. Foto: Robin Stenersen / NCC

Digitalt måleutstyr kontrollerer at påkrevde miljøkrav etterfølges, og at det ikke skjer utilsiktede utslipp under drift.

– Vi ser det som positivt at anlegget leverer i henhold til de utslippstillatelsene som foreligger for anlegget, sier Hjertum.

- Et populært miljøtiltak

På en gjennomsnittlig snøsesong blir 180 000 kubikkmeter snø kjørt vekk fra Oslos gater, et betydelig volum som S/S Terje håndterer greit. Tidligere ble denne snøen kjørt rett på sjøen, men med NCC SnowClean i drift fra 2012 har Oslo vært en pionér innen bærekraftig håndtering av snømasser.

NCCs løsning er et populært miljøtiltak, ifølge Hertum.

NCC SnowClean ved Akershuskaia. Foto: Robin Stenersen / NCC

– Snørenseanlegget er sentralt plassert, slik at vi også sparer miljøet gjennom færre transporter ut fra byen til deponiene. I tillegg blir det enklere å brøyte veien når vi kan kjøre bort snøen - blant annet kan vi oppretthold et godt vedlikehold på sykkelveiene, sier kommunens seksjonssjef.

Fanget opp av NCC SnowClean 2012-2017
2446 tonn grus
480 tonn slam
23 tonn blandet avfall
22 tonn store steiner
64 kg sink (Zn)
33 kg kobber (Cu)
12 kg krom (Cr)
8 kg nikkel (Ni)
8 kg bly

+ Sykler, handlevogner, et bord, mobiltelefoner, kanstein og annet skrot.

Kilde: NCCs snøsmelteanlegg. Sluttrapport for prøveperioden 2011-2015 og årsrapport 2015-16, Hjellnes Consult AS.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen