Gjør seg klar for ny brøytesesong i Finnmark

Gjør seg klar for ny brøytesesong i Finnmark

Statens vegvesen er klar for vinteren, sammen med de fem entreprenørene som har ansvaret for vinterdriften på over 1000 kilometer veg i Alta, Kautokeino, Hasvik, Loppa, Sør-Varanger og deler av Nesseby.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De nye kontraktene trådte i kraft 1. september, og gjelder fem år framover. Den samlede verdien er 346 millioner kroner.

Fem entreprenører – seks kontrakter

I Altaområdet er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand.

NCC Norge har ansvaret for Alta, Mesta Drift AS for Langfjord, Anlegg Nord AS har Masi, Kautomaskin AS skal drifte Kautokeino, mens Roy Yngve Thomassen AS har Loppa og Hasvik.

Område             Firma                                 Beløp (eks. mva.)

Alta                      NCC Norge AS                       39,9 mill.

Langfjord           Mesta Drift AS                       25,7 mill.

Masi                    Anlegg Nord AS                     16,9 mill.

Kautokeino       Kautomaskin AS                    22,0 mill.

Loppa-Hasvik   Roy Yngve Thomassen AS   44,7 mill.

Mesta har også ansvaret for 442 kilometer veg i Sør-Varanger, samt den sørlige delen av Nesseby kommune.

- Entreprenørene har tatt på seg en stor oppgave. Drift og vedlikehold er en kjerneoppgave for Statens vegvesen, og det er krevende å ha ansvar for vegene i Finnmark vinterstid. Vår jobb er å følge med gjennom kontroller og dokumentasjon at samfunnet får det vi betaler for gjennom kontraktene. Vi har et felles mål om at vegene skal være trafikksikre for alle og at vegnettet skal være mest mulig framkommelig, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Han er ikke enig med dem hevder at vegene var bedre før.

- Det er nok litt som at vi husker alle barndommens somre som fine og varme. Men det er helt andre krav til vinterstandard i dag. Det tillates mindre snø på vegene, alle veger nattebrøytes og kravene til når vi skal strø, er skjerpet.

Krevende vinter

Hvert år brukes det mer enn 300 millioner kroner på vinterdrift i Finnmark. Og både Statens vegvesen og entreprenørene er forberedt på vekslende forhold. Sist vinter ble en ekstra krevende vinter i Finnmark, blant annet med to til tre ganger så mange stenginger av de sentrale fjellovergangene.

Årets siste brøyting var over Båtsfjordfjellet 5. juni.

- Vi er forberedt på vinteren, men venter gjerne en stund, sier Kurt Mørk Eriksen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen