Gjermundshaug Anlegg bygger Skurlagskrysset i Alvda

Gjermundshaug Anlegg bygger Skurlagskrysset i Alvda

Gjermundshaug Gruppen er blant de ti mest lønnsomme konsernene i Norge i sin bransje. Samtidig har Gjermundshaug Anlegg fått tilslaget på en ny storjobb.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I konkurranse med tre andre anbydere er Gjermundshaug Anlegg tildelt jobben med å bygge det nye Skurlagskrysset mellom Riksveg 3 og Sjulhusveien i Alvdal, med tilhørende veier og infrastruktur på begge sider av krysset og jernbanen.

LAVESTE PRIS

Gjermundshaug hadde laveste pris på jobben, som har en kontraktsverdi på rundt 18 millioner kroner.

– Dette er en jobb som passer veldig godt inn i vår portefølje nå, sier en fornøyd konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen til Alvdal midt i væla. Planlagt oppstart er i høst, og tidsplanen tilsier at anlegget skal være sluttført høsten 2017.

BETYDELIG AKTØR

Målet er at GMM kan bli en leverandør til riksentreprenørene på de største anleggene, men selskapet vil også kunne inngå egne avtaler.

– Vi vet at det er behov for en aktør som kan drive ed tung masseforflytting i vårt hovedmarkedsområde, men vi har også ambisjoner om at GMM kan bidra ved store prosjekter i andre deler av landet, sier Gjermundshaug videre.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen