Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Asplan Viak er valgt ut av Ringerike kommune, som ett av tre firma, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sterk konkurranse

I sterk konkurranse med 19 andre tungt kvalifiserte firma, ble Asplan Viak, valgt ut sammen med to andre team; DRMA, Rambøll og Everyday, og Dyrvik arkitekter, JAJA architects og Hjellnes Consult, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum. I begrunnelsen var det lagt vekt på Asplan Viaks "meget gode kompetanse, relevante erfaring og referanser samt gode oppgaveforståelse".

Ringerike kommunes mål

Ringerike kommune ønsker ved gjennomføringen av parallelloppdraget å belyse de mulighetene byen har. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide et områdeprogram for Hønefoss sentrum som igjen skal danne grunnlag for planarbeid i byområdet.

By-stolthet

Parallelloppdraget skal ikke bare komme med forslag til byens fysiske utfordringer, men også med forslag til hvordan planene kan gjennomføres på en måte som legger grunnlag for by-stolthet og forsterker sentrum både som bolig- og arbeidssted, møtested, handelssted og fritidsarena for befolkningen.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen