Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Asplan Viak er valgt ut av Ringerike kommune, som ett av tre firma, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sterk konkurranse

I sterk konkurranse med 19 andre tungt kvalifiserte firma, ble Asplan Viak, valgt ut sammen med to andre team; DRMA, Rambøll og Everyday, og Dyrvik arkitekter, JAJA architects og Hjellnes Consult, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum. I begrunnelsen var det lagt vekt på Asplan Viaks "meget gode kompetanse, relevante erfaring og referanser samt gode oppgaveforståelse".

Ringerike kommunes mål

Ringerike kommune ønsker ved gjennomføringen av parallelloppdraget å belyse de mulighetene byen har. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide et områdeprogram for Hønefoss sentrum som igjen skal danne grunnlag for planarbeid i byområdet.

By-stolthet

Parallelloppdraget skal ikke bare komme med forslag til byens fysiske utfordringer, men også med forslag til hvordan planene kan gjennomføres på en måte som legger grunnlag for by-stolthet og forsterker sentrum både som bolig- og arbeidssted, møtested, handelssted og fritidsarena for befolkningen.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen