Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Gjennomfører oppdrag for Hønefoss sentrum

Asplan Viak er valgt ut av Ringerike kommune, som ett av tre firma, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sterk konkurranse

I sterk konkurranse med 19 andre tungt kvalifiserte firma, ble Asplan Viak, valgt ut sammen med to andre team; DRMA, Rambøll og Everyday, og Dyrvik arkitekter, JAJA architects og Hjellnes Consult, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum. I begrunnelsen var det lagt vekt på Asplan Viaks "meget gode kompetanse, relevante erfaring og referanser samt gode oppgaveforståelse".

Ringerike kommunes mål

Ringerike kommune ønsker ved gjennomføringen av parallelloppdraget å belyse de mulighetene byen har. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide et områdeprogram for Hønefoss sentrum som igjen skal danne grunnlag for planarbeid i byområdet.

By-stolthet

Parallelloppdraget skal ikke bare komme med forslag til byens fysiske utfordringer, men også med forslag til hvordan planene kan gjennomføres på en måte som legger grunnlag for by-stolthet og forsterker sentrum både som bolig- og arbeidssted, møtested, handelssted og fritidsarena for befolkningen.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen