Forriglingstabellen (innfelt) lages ofte med utgangspunkt i en skjematisk tegning. Men i RailCOMPLETE genereres tabellen direkte fra BIM-modellen.
Forriglingstabellen (innfelt) lages ofte med utgangspunkt i en skjematisk tegning. Men i RailCOMPLETE genereres tabellen direkte fra BIM-modellen. (Illustrasjon: Anders Kardash)

Gjennombrudd – RailCOMPLETE skriver norsk jernbanehistorie

Det skrives i dag norsk jernbanehistorie – RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til såkalte forriglingstabeller.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forriglingstabeller er et tabellformat som viser hvilke krav som må oppfylles for at et tog skal få grønt lys for en togvei fra et sted til et annet. Det er en svært tidkrevende og møysommelig prosess å lage disse tabellene "for hånd".

RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til forriglingstabeller.

– Så langt har vi støtte for å lage tabeller for togveier, skifteveier, forlengede togveier og forlengede skifteveier.

– Utviklingsteamet arbeider målrettet for å ferdigstille alle de ca 20 tabelltypene iht Bane NOR sin «Veileder for forriglingstabeller» innen kort tid.

Eksempelet i denne artikkelen er en fiktiv stasjon. De tilhørende forriglingstabellene fra eksempelet kan du laste ned her.

BANE/24. april 2018

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Etter en stri vinter, der punktligheten for godstrafikken har vært langt under målet, har Bane NOR satt i verk noen kortsiktige tiltak som skal gjøre frakt av gods på bane mer forutsigbart. For Bane NOR er det viktig å bidra til at godset kommer frem på en mest mulig hensiktsmessig måte, også ved trafikkavvik. – Det vi nå tilbyr vil i sum gi økt fleksibilitet for godsnæringen. Les hele saken

Til toppen