Gassmarkedet blir mer globalt

Gassmarkedet blir mer globalt

Gassmarkedet blir stadig mer globalt og det er en tøff krig om markedsandeler. Store tilbydere som Australia og USA øker sitt tilbud av flytende gass levert med skip, såkalte LNG-skip.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er kraftkommentar fra LOS Energy.

Økt gass-konkurranse gir også prispress i kraftmarkedet. I løpet av sommeren er flere milepæler i gassmarkedet passert:

  • Første LNG-skip seilte gjennom den kraftig oppgraderte Panama-kanalen fra USA i retning det asiatiske markedet. Samme transportmåte gjorde også at USA fikk levert LNG for første gang til Spania.
  • Qatar, som tradisjonelt har hatt stor markedsandel i Asia, opplever nå større konkurranse fra Australia. Landet på den arabiske halvøy møter den økende konkurransen med å sende flere LNG-skip i retning Europa. På det europeiske markedet konkurrerer LNG med rørgass fra blant annet Norge og Russland.

Sommerens milepæler har bidratt til fallende gasspriser globalt. Med dagens prisbilde er det for september nå mer lønnsomt å levere gasskraft enn kullkraft i det europeiske kraftmarkeder.

Dette er godt nytt også for den nordiske kraftprisen. Prispresset dempes og strømprisene i de mest pressede timene blir også holdt nede.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen