Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Enova skal gjøre det mulig å kjøre elbil også på langturer. Nå utlyser de bygging av hurtigladere mellom de største byene i Sør-Norge.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi prioriterer i første rekke veier som har mye trafikk og et potensial for mange elbiler, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

[factbox id="1"]

Tett mellom stasjonene

– Vi stiller krav om minimum to lademuligheter per femte mil. Dette sikrer et grunnleggende ladetilbud som gjør at du kan bruke elbilen også på langturer. Da trenger du ikke lenger en annen bil enn elbilen, sier Kvam.

Alle skal kunne lade ved stasjonene, som vil være kompatible med alle typer elbiler. Elbilister skal også kunne benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.

Konkurranse mellom utbyggerne

Enova vil la tilbyderne konkurrere om utbyggingen av hele strekninger.

– Slik bruker vi de offentlige midlene best mulig, samtidig som vi sikrer en rask og helhetlig utbygging. Samtidig tillater konkurranseformen oss å gi høyere støtte der hvor det er nødvendig. Vi er beredt til å bruke det som skal til for å få disse stasjonene på plass, sier Kvam.

Utbygging og flere utlysinger i resten av landet neste år

Enova ønsker å gi tilsagn innen nyttår. Byggingen av hurtigladere langs strekningene bør skje neste år. Alle aktuelle transportkorridorer, også Nord-Norge, vil være utlyst i løpet av 2016. Dette vil til sammen utgjøre strekninger på rundt 750 mil.

– Fremover sikter vi mot utlysninger om lag hver tredje måned. Dette gjør at ladeoperatørene får avklart om de får tilsagn på en utlysning før de leverer tilbud på neste. Samtidig gir det oss muligheten til å trekke lærdom og tilpasse konkurransene slik at de fungerer best mulig, sier Kvam.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen