Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Enova skal gjøre det mulig å kjøre elbil også på langturer. Nå utlyser de bygging av hurtigladere mellom de største byene i Sør-Norge.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi prioriterer i første rekke veier som har mye trafikk og et potensial for mange elbiler, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

[factbox id="1"]

Tett mellom stasjonene

– Vi stiller krav om minimum to lademuligheter per femte mil. Dette sikrer et grunnleggende ladetilbud som gjør at du kan bruke elbilen også på langturer. Da trenger du ikke lenger en annen bil enn elbilen, sier Kvam.

Alle skal kunne lade ved stasjonene, som vil være kompatible med alle typer elbiler. Elbilister skal også kunne benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.

Konkurranse mellom utbyggerne

Enova vil la tilbyderne konkurrere om utbyggingen av hele strekninger.

– Slik bruker vi de offentlige midlene best mulig, samtidig som vi sikrer en rask og helhetlig utbygging. Samtidig tillater konkurranseformen oss å gi høyere støtte der hvor det er nødvendig. Vi er beredt til å bruke det som skal til for å få disse stasjonene på plass, sier Kvam.

Utbygging og flere utlysinger i resten av landet neste år

Enova ønsker å gi tilsagn innen nyttår. Byggingen av hurtigladere langs strekningene bør skje neste år. Alle aktuelle transportkorridorer, også Nord-Norge, vil være utlyst i løpet av 2016. Dette vil til sammen utgjøre strekninger på rundt 750 mil.

– Fremover sikter vi mot utlysninger om lag hver tredje måned. Dette gjør at ladeoperatørene får avklart om de får tilsagn på en utlysning før de leverer tilbud på neste. Samtidig gir det oss muligheten til å trekke lærdom og tilpasse konkurransene slik at de fungerer best mulig, sier Kvam.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen