FutureBuilt konferansen 2015 - med fokus på infrastruktur

FutureBuilt konferansen 2015 - med fokus på infrastruktur

FutureBuilt konferansen 2015 var sterkt preget av byutvikling og viktigheten av god infrastruktur for gående, syklende og kollektiv transport.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Økonomisk å investere i infrastruktur

Phillip Rode er administrerende direktør for LSE Cities og seniorforsker ved London School of Economic and Political Science. Han var også en av foredragsholderne på FutureBuilt konferansen 2015. Her snakket han om hvordan grønne byer var fremtidens økonomi.

Omkring 54 prosent av verdens befolkning bor i urbane strøk, og 80 prosent av økonomisk produksjon kommer fra de samme områdene.

Rode mener det er svært økonomisk, og en samfunnsmessig fordel i, å knytte forholdet mellom grønne byer og økonomisk velstand tettere. Dette mener han blant annet kan oppnås med satsing på infrastruktur.

Han mener at infrastrukturen bør ligge til rette før man utvikler nye urbane områder.

- Dersom intensjonen er å utvikle en kompakt, bærekraftig by, er det store fordeler ved å utvikle infrastrukturen først, forteller Rode.

- Ved å ha infrastrukturen på plass vil du kunne øke verdien på landområdet og prosjekter som blir bygget her. Du vil også indirekte få større kontroll over området som en by, forteller Rode til Samferdsel og Infrastruktur.

- Enda viktigere er vanene til de som bor på stedet. Dersom du ikke har gode offentlige transporttilbud på plass fra starten av, vil folk bruke bilene sine i stedet. Da vil det bli ekstremt vanskelig å endre vanene til innbyggerne på et senere tidspunkt.

- God infrastruktur vil også kunne føre til et langt mer integrert samfunn med en større samfunnstetthet. For å oppnå dette må infrastrukturen komme først.

Satser på sykkel

København og Stockholm fikk mye ros for sitt arbeid med å utvikle infrastrukturen for gående og syklende. København ble spesielt nevnt som et fremragende eksempel på dette, hvor det er blitt lagt godt til rette for at sykling skal ta over for personbil.

Nå skal også Norge satse stort på sykler, med sykkelhotell og sykkelveier. FutureBuilt kommunene har også dannet FutureBike, som er en politisk viljeserklæring om sykkeltiltak de skal samarbeide om frem til 2020.

Rode er derimot ikke imponert over nivået på syklende i Oslo, og mener også at det kollektive tilbudet er for dårlig. Dette kan være grunner til at mange i byene tyr til personbil.

- Jeg har ikke vært her i mer enn ett par dager, så grunnlaget mitt er sikkert ikke godt nok, men jeg tror Danmark spesielt overgår Norge når det kommer til sykling og alternative måter å komme seg fra A til B på, forteller Rode.

- Det kan være mange grunner til dette, som for eksempel klima og geografi.

Rode mener likevel at Norge er et av landene med god infrastruktur på verdensbasis.

- Jeg tror ikke Norge ligger så langt unna Sverige og Danmark som de tror. De har nok bare ikke vært like aktive internasjonalt med å fremme sine suksesshistorier, avslutter Rode til Samferdsel og Infrastruktur.

 

Du kan lese hele intervjuet med Philipp Rode på FutureBuilt konferansen, i neste utgave av Samferdsel og Infrastruktur.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen