Fremtidens tunnelbelysning blir bedre for alle
(Foto: Halvor Gudim)

Fremtidens tunnelbelysning blir bedre for alle

– Det blir en helt annen type tunnelbelysning i fremtiden. Den vil bli bedre for miljøet, bedre for oss som skal bruke den og ikke minst økonomisk fordelaktig. Belysningen blir bedre for alle, rett og slett.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bjørn Rune Steinsland er salgssjef i Signify – eller Philips Lighting, som det het tidligere. Han er full av entusiasme for den nye teknologien som kommer, selv om han riktig nok må innrømme at utnyttelsen av den nok ligger litt frem i tid foreløpig.

Nytt navn

– Hva er i grunnen Signify for noe?

– Det er rett og slett vårt nye brand. Vi het altså tidligere Philips Lighting, men har skiftet navn til Signify. Det innebærer ingen endring i organisasjon eller andre ting. Det er en ren spissing av vårt brand, rett og slett. Så selv om produktene vil være de samme, og hete Philips, vil navnet på selskapet vårt være Signify.

– Men du nevnte at selv om teknologien for så vidt er på plass, kan det ta litt tid før det blir vanlig å ta den i bruk?

– Ja, i alle fall til en viss grad, fordi det tar tid å innarbeide nyvinninger, og dessuten er gjerne beslutninger om investeringer tatt et stykke tilbake i tid. Men jeg opplever at vi er godt i siget nå, og vi har jo nådd fram med flere tunnelprosjekter i det siste, så dette er veldig lovende. Selv vil jeg mene det er viktige endringer som er i ferd med å skje, fordi de er gode både for miljøet, for byggherrene og brukerne, forklarer han.

Nye løsninger

– Hva har vært en suksessfaktor for dere når dere har vunnet prosjekter med ny teknologi?

– Det har jo for det første vært armaturene, men også styringsanleggene. Vi fikk jo leveransen til det som til da var den lengste undersjøiske tunnelen i verden, nemlig Ryfast-tunnelen. Nå har det riktig nok kommet tunneler undersjøisk som er lengre, men det får bli en annen skål, smiler han.

  Foto: Halvor Gudim

– Men dere har flere prosjekter i havn her i landet?

– Ja, vi har jo vært aktive i dette segmentet siden 2012, og i de siste 2 årene har vi vært tungt inne i markedet. Dermed har vi kunnet levere anlegg til tunneler i Kristiansund-distriktet blant annet. I denne sammenhengen vil jeg ikke unnlate å nevne våre gode samarbeidspartnere i Stansefabrikken, som bidrar med koblingsbokser, og Øglænd, som leverer oppheng. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi en løsning som allerede nå er ganske så unik, og som jeg håper at vi skal komme enda mer i fokus med i markedet fremover, sier en fornøyd salgssjef. Han legger videre til at selskapet per dags dato har levert forskjellige løsninger til tuneller over hele landet.

Teknologi

– Hva er det vi kan vente oss på denne fronten i årene som kommer?

– Teknologien er som jeg var inne på allerede mer eller mindre på plass, og mulighetene er mange: Vi kan tenke oss løsninger som hele tiden vil gi rett belysning i forhold til solen, for eksempel. Vi kjenner vel alle denne følelsen av å være litt «blendet» når vi kjører inn i en ikke avstemt opplyst tunnel. Dette vil kunne være annerledes i fremtiden, gjennom dynamiske løsninger som på en helt annen måte enn tidligere vil sørge for at den som skal trafikkere strekninger med tunneler, får den belysningen som trengs akkurat der og da.

  Foto: Halvor Gudim

– Hva skjer når ingen trafikkerer strekningen?

– Dette er en annen side av den dynamiske styringen. Vi kan tenke oss at sensorer hele tiden vil kunne sørge for riktig belysning når det trengs, og altså vil man kunne spare energi når det ikke er behov for at lyset står på.

– Ligger dette langt frem i tid?

– Som sagt er det mer eller mindre mulig allerede i dag. Det som gjenstår, er en større vilje i bransjen til å utnytte den muligheten som ligger der. Når det er sagt, har vi jo erfaring for at elektrobransjen er ganske flinke til å være lojale mot de gode løsningene, så vi er optimistiske med tanke på fremtidige leveranser. På bakgrunn av det vi allerede har kunnet bidra med, vil vi forhåpentligvis også i fremtiden være sentralt plassert i mange tunnelprosjekter, erklærer han. Og med de utbygningsplanene som foreligger for norsk samferdselssektor, bør det neppe mangle muligheter for flere av de sentrale leverandørene.

Nøkkelferdig

– Hva legger du i at de leveransene dere gjør, er «unike»? Det er jo ikke slik at dere er alene på markedet?

– Nei, men vi har kanskje gått aller lengst når det gjelder å levere nøkkelferdige prosjekter. Det finnes jo flere som kan levere deler av slike prosjekter, men vi har lagt inn mye ressurser på å utvikle et system og ikke minst knytte til oss samarbeidspartnere som gjør at vi faktisk kan levere helt ferdig innkjørte prosjekter, og det tror vi vil skape spennende markedsfordeler for oss i den nærmeste tiden, informerer Steinsland. Han viser til at nær sagt alle tekniske installasjoner krever en viss innkjøring, og når dette er en del av leveransen, og kan skje kvalitetssikret hele veien av faste samarbeidspartnere, vil man kunne levere en trygghet for funksjonalitet som jeg tror mange kommer til å sette pris på, sier han til slutt. 

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen