I 2030 – 2035 vil halve bilparken ha selvkjørende egenskaper, tror de danske ekspertene bak rapporten "Mobilitet for fremtiden".
I 2030 – 2035 vil halve bilparken ha selvkjørende egenskaper, tror de danske ekspertene bak rapporten "Mobilitet for fremtiden". (Illustrasjon: Martin Blystad)

Fremtiden kommer ikke brått

Førerløse kjøretøy kommer, «men tag det rolig», sier den danske regjeringens ekspertgruppe.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det danske transportdepartementet (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) fikk i mars en utredning fra en ekspertgruppe om mobilitet i fremtiden. Niels Buus Kristensen – ph.d. fra København, men forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo – ledet arbeidet. Nå vil også Samferdselsdepartementet bruke Buus Kristensens kompetanse. Han leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på implikasjonene av ny teknologi.

«Tag det rolig»

Stor utbredelse av førerløse private biler ligger trolig langt inn i fremtiden. Men det er ingen utbredt enighet om tidsperspektivet, skriver ekspertgruppen.

Førerløse taxi kommer sannsynligvis før førerløse privatbiler. Behovet for å tilpasse infrastruktur og interaksjon til andre kjøretøy tilsier at buss eller taxi i faste ruter blir de første selvkjørende kjøretøy. Driveren er innsparingen av sjåførens lønn.

Selvkjørende biler kommer først på motorveistrekninger som tilrettelegges for det. Bilens førerstøttesystemet (LKA-Lane keeping assistent) vil gjøre at veikapasiteten utnyttes bedre, men trafikkveksten vil langt overgå denne fordelen, mener ekspertene.

Her finner du den danske utredningen: Mobilitet for fremtiden.

Hva er «selvkjørende»?

Rydding i begrepene: hva er en selvkjørende bil?

– Stor utbredelse av førerløse private biler ligger trolig langt inn i fremtiden. Men det er ingen utbredt enighet om tidsperspektivet, skriver den danske ekspertgruppen. Illustrasjon: Illustrasjon hentet fra danskenes utredning «Mobilitet for fremtiden»/Montagebureauet aps
  • Selvstyrende bil: Kjøringen krever ikke din oppmerksomhet, men du skal være klar til å overta styringen.  Gevinst: Fører kan utnytte reisetiden bedre.
  • Førerløs: Bilen kan helt selv kjøre fra dør-til-dør. Gevinst: Nye brukere uten førerkort.

De selvkjørende egenskaper kan være begrenset til deler av veinettet og av vær, hastighet og trafikkforhold.

Biler med selvstyrende egenskaper er på vei inn i markedet. Ekspertgruppen understreker at det er mye vi ennå ikke kan fastslå: Det er usikkert hvor avanserte de selvstyrende egenskaper må være for at bilføreren for alvor kan bruke reisen til andre aktiviteter. Det er også usikkert hvor mye reisetiden og trafikkatferden påvirkes.

I 2030 – 2035 vil halve bilparken ha selvkjørende egenskaper, tror de danske ekspertene. En førerløs bil krever et automatiseringsnivå som neppe kan introduseres før i 2030. Halvparten av bilene er førerløse omkring 2040-2045, kanskje mye seinere, mener den danske ekspertgruppen.

Lave bilavgifter betyr raskere utskifting

Tidsperspektivet underbygger ekspertgruppen slik:

Det går mange år fra teknologien introduseres til den får stor utbredelse, hvor lang tid avhenger av flere faktorer:

  • Bilkjøperens vurdering av fordelene ved selvkjørende konsept og av kostnadene ved den nye teknologien
  • Bilens lange levetid

I land med lave bilavgifter vil utskiftningen gå raskere enn i enn land som har en høy registreringsavgift basert på bilens verdi. Ny teknologi vinner raskere innpass i nybilmarkedet dersom det fremmes politisk, påpeker gruppen.

Det blir mer trafikk!

Det blir ikke mindre trafikk på veiene i framtida, samfunnet vil kreve større og større mobilitet, og automatiserte biler vil ikke redusere køkjøring i første omgang. Trenden med økt trafikk og trengsel forsterkes, mener ekspertgruppen.

Norske og danske forhold er ikke helt sammenlignbare når det gjelder bystruktur, men danskene ser for at seg de fire største byene fortsetter å vokse og at bilistene sitter mer i kø i år 2030 enn i 2018. Trengselen øker der den er stor fra før. Persontrafikk vil øke med en sjettedel, godstransporten på veiene øker 12 prosent. Resultatet er at bilistene vil sitte 60 prosent lenger i kø.

På sikt er det potensiale for markante endringer i transportmønstre og hverdagsliv. Delebiler og samkjøring har et potensiale. Men det kan ikke løse trengselen i byene.

Kjøring med fornybar energi

Gruppen har en optimistisk erkjennelse: Omstillingen til fornybar energi er realistisk, og det utgjør ingen avgjørende barriere for videre trafikkvekst.

Selv om vi daglig leser om «elbil-nyheter», så mener ekspertene at den konkurransedyktige elbilen først er på veien om ti år.

Trafikksikkerheten blir bedre

Bilene vil komme med stadig bedre førerstøttesystemet og sikkerhetsutstyr. Den langsiktige trenden er mer sikker trafikk, mener den danske regjeringens ekspertgruppe på mobilitet.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen