Framsyn: Elektrifiser all energibruk

Framsyn: Elektrifiser all energibruk

Veien til lavutslippssamfunnet er tema både i de pågående klimaforhandlingene i Paris, og på Enovakonferansen i januar. Enova har spurt innflytelsesrike nordmenn om hva de mener Norge må gjøre frem mot 2050. Først ut er Kristin Halvorsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er summen av alle handlingene vi kommer til å foreta oss som utgjør det grønne skiftet. Det er da vi går fra å snakke om problemet til å gjøre noe med det. Frem mot 2050 er den viktigste jobben vi skal gjøre å elektrifisere all energibruk. Vi er fantastisk heldige i Norge fordi vi har så mye ren vannkraft. Hvis vi klarer å elektrifisere biler, busser og alle typer energi, har vi gjort en stor del av jobben som skal få oss fra det fossile utslippssamfunnet til det fornybare nullutslippssamfunnet, sier direktør Kristin Halvorsen i Cicero.

Halvorsen har tro på at vi fortsatt kan unngå de verste klimaendringene:

– Jeg er optimistisk, for jeg ser at det er så mange ulike områder i samfunnet som nå tenker og forholder seg til klima og klimaspørsmålene på en helt annen måte enn før.

Se hele filmen her:

[youtube id="gXUIeHwyrx4"]

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen