Framsyn: Elektrifiser all energibruk

Framsyn: Elektrifiser all energibruk

Veien til lavutslippssamfunnet er tema både i de pågående klimaforhandlingene i Paris, og på Enovakonferansen i januar. Enova har spurt innflytelsesrike nordmenn om hva de mener Norge må gjøre frem mot 2050. Først ut er Kristin Halvorsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er summen av alle handlingene vi kommer til å foreta oss som utgjør det grønne skiftet. Det er da vi går fra å snakke om problemet til å gjøre noe med det. Frem mot 2050 er den viktigste jobben vi skal gjøre å elektrifisere all energibruk. Vi er fantastisk heldige i Norge fordi vi har så mye ren vannkraft. Hvis vi klarer å elektrifisere biler, busser og alle typer energi, har vi gjort en stor del av jobben som skal få oss fra det fossile utslippssamfunnet til det fornybare nullutslippssamfunnet, sier direktør Kristin Halvorsen i Cicero.

Halvorsen har tro på at vi fortsatt kan unngå de verste klimaendringene:

– Jeg er optimistisk, for jeg ser at det er så mange ulike områder i samfunnet som nå tenker og forholder seg til klima og klimaspørsmålene på en helt annen måte enn før.

Se hele filmen her:

[youtube id="gXUIeHwyrx4"]

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen