Fra stabbestein til datasimulert høyteknologi

Fra stabbestein til datasimulert høyteknologi

Nesten alle ser dem hver dag, men de færreste legger merke til dem. Hva jeg snakker om? Vegrekkverk. Disse rekkverkene har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene, og de er nå både bedre og billigere enn de var.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er store krefter i sving når en bilfører mister kontrollen over kjøretøyet og bilen kjører av vegen. I tillegg til bruk av bilbelte og bruk av passiv og aktiv sikkerhet i bilen (Euro NCAP) er et sikkert sideterreng den beste måten å redusere konsekvensene av en utforkjøring når uhellet er ute. Når terrenget utenfor vegen ikke er sikkert, for eksempel ved stup, bratt terreng eller på bruer må vi bruke rekkverk. Men hvordan lager vi rekkverk som er sterke nok uten å være farlig å kjøre på.

Det er lenge siden vi brukte stabbestein for å hindre at noen kjørte utfor vegen, men frem til for rundt 25 år siden var det liten utvikling på vegrekkverkene, og rekkverk var mest brukt på bruer for å hindre at gående kunne falle ned.

[img id="1"]

Pionerer

Rekkverkstesting startet allerede i første halvdel av 1900-tallet. Rekkverkene da var stive og primært laget for å stoppe personbiler fra å kjøre ut av vegen heller enn å redusere skadeomfanget.

I dag har rekkverk som formål å forhindre noen av de mest alvorlige ulykkene og skadene. Et eksempel er midtrekkverk som i de fleste tilfellene kan forhindre at kjøretøy krysser midtdeleren med påfølgende møteulykker. Siderekkverk kan forhindre ulykker med utforkjøring, og påkjøring av siderekkverk medfører som regel mindre alvorlige skader enn utforkjøring og påkjøring av objekter langs vegen.

Den første europeiske standard for rekkverkstesting kom på slutten av 1900-tallet og rekkverk kunne endelig testes og klassifiseres for forskjellig bruk. Rekkverk ble delt inn i siderekkverk, midtrekkverk, brurekkverk og midlertidige rekkverk. Dette er kjøresterke rekkverk som er testet og godkjent i henhold til kravene i en standard kalt NS-EN 1317.

I de senere årene har utvikling av datateknologi ført til at vi nå med stor nøyaktighet kan bruke denne teknologien til å simulere påkjøring av rekkverk. Statens vegvesen har i de siste 15 årene profilert fagområdet både i Norge og i EU ved å benytte dokumentasjon og tester basert på datateknologi, og fremme behov for ny Euronorm for bruk av datateknologi for rekkverktesting. Vi har også deltatt i europeiske prosjekter og utviklet datamodeller for kjøretøy som alle som ønsker det kan bruke. Normalt er det rekkverksprodusentene som bekoster testingen, men vi mener at billig datasimulering vil føre til reduserte kostnader og flere tester. Dette fører igjen til sikrere og billigere rekkverk.

Disse modellerte kjøretøyene er så avanserte at flere andre land i EU bruker dem for produktutvikling og produktsertifisering.

[img id="2"] [img id="3"]

 

 

 

 

 

Når man setter sammen en komplett modell med både bil og rekkverk kreves det datamaskiner med stor regnekapasitet for å simulere det som skjer ved påkjøring.

Et eksempel på en slik simulering kan sees på videoene under.

[youtube id="qmvMR8VYmB0"]

[youtube id="D_lsNievxEs"]

For at vi skal være sikre på at disse simuleringene gir samme resultat som fysiske tester må de kalibreres og verifiseres. Det vil si at påkjenningen på testdukkene i den fysiske testen samsvarer med det vi finner i datasimuleringen. Vi har nå kommet så langt med dette arbeidet at en datasimulering regnes som en fullverdig test.

[youtube id="9d_I_dNSzb0"]

Når alle krav er innfridd kan derfor et rekkverk godkjennes etter gjeldende regelverk. Vegdirektoratet lager en liste med oversikt over samsvarsgodkjent vegutstyr (rekkverk, støtputer osv.) til bruk på offentlige veger i Norge. Disse produktene er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101 som er en del av vegnormalene. I denne håndboken finnes det krav til bruk og kriterier for oppsetting av rekkverk.

[youtube id="o8nj24YMpvI"]

 

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen