Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager.
Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. (Foto: Tore Oksnes)

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i postloven. Forslaget innebærer at det åpnes for å redusere omdelingsfrekvensen av post fra fem dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet. Bakgrunnen er digitaliseringen som gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester som igjen gir tiltagende fall i brevvolumene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Posten Norge har bedt om endringer i rammebetingelsene for å få fleksibilitet til å tilpasse omdelingsnettet i takt med markedsutviklingen.

- De foreslåtte endringene i rammebetingelsene er bedre tilpasset markedssituasjonen og legger grunnlaget for å dekke folks basisbehov for postsendinger. Samtidig vil Posten fortsette å utvikle sitt tjenestetilbud tilpasset økt ehandel og digitale muligheter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.  

Posten har tidligere varslet at neste naturlige steg i markedstilpasningen av posttilbudet vil være færre omdelingsdager.  Dette fremkom blant annet av Stortingsmelding 31 (2015-2016) «Postsektoren i endring» som ble behandlet i Stortinget høsten 2016.

Rapport bekrefter behovet

Samferdselsdepartementets forslag bygger på en rapport utarbeidet av Copenhagen Economics (CE). CE konkluderer med at Postens innspill om 2,5 omdelingsdager er rimelig og at selskapets bedriftsøkonomisk optimale distribusjonsfrekvens i 2018 ville vært 2,5 dager i stedet for de fem dagene som er pålagt gjennom dagens rammebetingelser. Konklusjonen baseres både på en erkjennelse av at kostnadsbesparelsene mer enn veier opp for inntektstapene av en slik omlegging, og gjennom å se til de omfattende endringene som gjøres i flere av våre naboland.

I tillegg kommer det faktum at Norge har både mer kostnadskrevende geografiske forhold for distribusjon og lavere befolkningstetthet enn mange andre land. CE bekrefter at modellen Posten bruker er i tråd med internasjonale retningslinjer og at Postens modell er mer omfattende enn i mange andre land.

Posten vil nå gjennomgå Samferdselsdepartementets forslag til endringer i postloven og gi sitt høringssvar innen fristen 6. april.

Les Samferdselsdepartementets forslag her.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen