Forventer ny gjennomgang av havneavgiftene

Forventer ny gjennomgang av havneavgiftene

KS Bedrift Havn forventer at Kystverket baserer seg på kunnskap når viktige vedtak fattes. I saken om havneavgiftene til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS synes dette dessverre å ha sviktet, står det i en pressemelding til KS Bedrift Havn.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det har gått prestisje i saken fra Kystverkets side og det er helt uakseptabelt, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, leder for medlemsorganisasjonen til havnene i Norge.

Anløpsavgiftene har vært vurdert på nytt flere ganger av et eksternt og anerkjent firma. De støtter opp om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS beregninger og nå må samferdselsministeren gå inn i saken.

[img id="1"]

- Jeg stoler på at Ketil Solvik- Olsen får riktige opplysninger og tar en ny og uhildet gjennomgang. Vi vil også be om møte for å si tydelig ifra om den faglige dokumentasjonen som foreligger i saken, sier Rydsaa.

Det er Kystverket som skal se til at anløpsavgiften tas inn på en korrekt måte i forhold til regelverket. I 2016 vurderte Kystverket anløpsavgiften til Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH). Kystverket mener at KNH har tatt over 18 millioner kroner for mye i anløpsavgift.

KNH har fått sine regnskaper revidert uten spesielle anmerkninger og fant derfor denne konklusjonen svært overraskende og påklaget vedtaket. Kystverket opprettholdt konklusjonene og saken ligger nå på Samferdselsdepartementets bord. KNH har videre engasjert ekspertorganet Evidan Momentum AS, som etter flere grundige gjennomganger støtter opp om KNH s beregninger. Det ser også ut som havna har beregnet for liten anløpsavgift i 2011 og 2012.

Denne saken er viktig fordi den vil statuere hvordan regelverket skal forstås og gi føringer for senere saker. Som havnenes talerør forventer KS Bedrift at Samferdselsministeren rydder opp i den usikkerhet som er oppstått etter Kystverkets vedtak, står det i en pressemelding til KS Bedrift Havn.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen