Fortum skal lade elbil på Shell-stasjoner

Fortum skal lade elbil på Shell-stasjoner

Fortum åpner i dag tre hurtigladere og to mellomraske ladere ved Shell Mortensrud i Oslo. Fra før tilbyr Fortum lading ved Shell-stasjonene ved Shell Lasses Bilsenter i Bamble, og på Shell Espa.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå har Fortum og St1|Smart Fuel AS, selskapet som drifter Shell-stasjonene i Norge, inngått en avtale som innebærer ytterligere utbygging av ladere ved norske Shell-stasjoner. Alle stasjoner som blir bygd ut med ladere vil tilby lademuligheter for alle typer elbiler, og hurtiglading med både CHAdeMO og CCS.

[factbox id="1"]

- Smart Fuel AS og Fortum ønsker å tilby det mest relevante og fremtidsrettede ladenettverket i Norge. Avtalen er landsdekkende, men vi vil prioritere byer og tettbebygde strøk, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

- Vi ønsker å være det naturlige stoppestedet langs veien, og med et økende antall elbiler, tester vi nå om ladestasjoner bør være en del av energimiksen vi tilbyr. Vi håper kundene setter pris på tilbudet, for allerede nå ser vi på mulighetene for videre utrulling, sier retail-direktør i St1|Smart Fuel AS, Anita Sørlundsengen.

I desember 2015 ble Fortum tildelt støtte fra Enova til å bygge ut ladetilbudet langs seks nasjonale transportkorridorer. Smart Fuel AS og Fortum har en dialog videre for hvordan vi sammen skal gjennomføre utbyggingen med støtte fra Enova.

Avtalen innebærer en intensjon om utbygging av ladetilbud ved Shells stasjoner i Norge. Omfang, prioritering og utbyggingstakt vil bero på respons fra kunder, bruk og uttrykt etterspørsel i markedet.

Alle ladesteder vil bygger ut med god kapasitet til å lade et raskt voksende antall elbiler. Alle ladestasjoner vil inngå i Fortums nettverk med driftsstatus til enhver tid tilgjengelig for kunden, betaling gjennom sms, app samt garantert fornybar strøm som i resten av Fortums nettverk.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen