Første tunnelborhode monteres

Første tunnelborhode monteres

Dypt nede i berget nær Åsland er flittige hender i gang med å sette sammen hodet til den første tunnelboremaskinen. Borhodet monteres foran på gigantmaskinen som skal «spise» seg vei gjennom fjellet i retning Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fire gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 meter leveres alle i 2016 og innen nyttår er planen å ha alle fire i drift. To av tunnelboremaskinene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

[img id="1"]

Tunnelboremaskinene (TBM) skal drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir den Nordens lengste jernbanetunnel.

Borhodet ble delt opp i fem  hoveddeler for transport til Norge. Nå sveises delene sammen igjen i de spesialkonstruerte monteringshallene 100 meter under bakken nær Åsland. Hver av de to hallene har en takhøyde på 22 meter, er 26 meter brede og 55 meter lange. I gulvet er det støpt to «krybber» som skal brukes under monteringen av maskinene, og for å sikre at TBM-ene setter ut på eksakt riktig kurs. Foto: Acciona Ghella JV.

[img id="2"]

Store kraner er satt opp for å løfte de massive elementene til tunnelboremaskinene. Her er man i gang med sveising av det bakre skjoldet. Tunnelboremaskinens lengde er totalt 150 meter, og deler blir fortløpende transportert ned i hallen for montering. Foto: Acciona Ghella JV.

Follobanens fire tunnelboremaskiner produseres på Herrenknechts fabrikk i Tyskland. To av dem er nå ferdige, og deler er under transport til Norge. Her er midtre del av det første borhodet på vei fra havnen i Fredrikstad i retning Åsland.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen