Første tunnelborhode monteres

Første tunnelborhode monteres

Dypt nede i berget nær Åsland er flittige hender i gang med å sette sammen hodet til den første tunnelboremaskinen. Borhodet monteres foran på gigantmaskinen som skal «spise» seg vei gjennom fjellet i retning Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fire gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 meter leveres alle i 2016 og innen nyttår er planen å ha alle fire i drift. To av tunnelboremaskinene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

[img id="1"]

Tunnelboremaskinene (TBM) skal drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir den Nordens lengste jernbanetunnel.

Borhodet ble delt opp i fem  hoveddeler for transport til Norge. Nå sveises delene sammen igjen i de spesialkonstruerte monteringshallene 100 meter under bakken nær Åsland. Hver av de to hallene har en takhøyde på 22 meter, er 26 meter brede og 55 meter lange. I gulvet er det støpt to «krybber» som skal brukes under monteringen av maskinene, og for å sikre at TBM-ene setter ut på eksakt riktig kurs. Foto: Acciona Ghella JV.

[img id="2"]

Store kraner er satt opp for å løfte de massive elementene til tunnelboremaskinene. Her er man i gang med sveising av det bakre skjoldet. Tunnelboremaskinens lengde er totalt 150 meter, og deler blir fortløpende transportert ned i hallen for montering. Foto: Acciona Ghella JV.

Follobanens fire tunnelboremaskiner produseres på Herrenknechts fabrikk i Tyskland. To av dem er nå ferdige, og deler er under transport til Norge. Her er midtre del av det første borhodet på vei fra havnen i Fredrikstad i retning Åsland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen