Første TBM ferdig bygget

Første TBM ferdig bygget

Jernbaneverket har godkjent produksjonen av den første av fire tunnelboremaskiner for Follobaneprosjektet. Den nå ferdigproduserte maskinen vil ankomme anleggsområdet i Oslo i mai fra fabrikken i Tyskland.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tunnelboremaskinen (TBM) er spesialtilpasset Follobaneprosjektet og ble overlevert fra produsenten Herrenknecht torsdag 10. mars. I september vil den starte arbeidet med å bore TBM-delen av Follobaneprosjektet, som vil bli Nordens lengste jernbanetunnel, når den står klar i 2021. Dette er også historiens største TBM-prosjekt i Norge.

[factbox id="1"]

- Etter omfattende vurdering bestemte Jernbaneverket allerede i slutten av 2012, hvilken metode som skal brukes for å drive Follobaneprosjektets lange tunnel. TBM ble ansett å være den beste løsningen av hensyn til miljø og fordi det fantes et stort anleggsområde til hele TBM-prosjektet. I dag har vi nådd en historisk milepel og vi er imponert over TBM-produksjonen. Denne TBMen er ferdigprodusert under ett år etter at kontrakten ble signert. Vi ser nå frem til videre samarbeid med entreprenøren, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder TBM, Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

Lager vanntett tunnel

En tunnelboremaskin er en maskin som lager en bestandig og vanntett tunnel i en operasjon. Entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) vil bruke fire slike TBMer for å lage 18,5 km av den 20 km lange tunnelen mellom Oslo og Ski, på oppdrag av Jernbaneverket.

- Vi er svært fornøyde med å presentere den første TBMen som skal brukes i prosjekt. Maskinen har Oslo-blå farge foran og er spesialtilpasset norsk stein og geologi. Samarbeidet mellom Herrenknecht, Jernbaneverket og AGJV har vært veldig bra, noe som har resultert i overlevering av maskinen før planen, med god kvalitet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture.

Starter i september

Den nå ferdigstilte TBMen vil ankomme anleggsområdet i deler i mai, og bli montert igjen inne i fjellet ved anleggsområdet. Etter planen skal den starte boring mot Oslo i september 2016.

Tunnelboremaskinen borer ut fjell og stein ved hjelp kuttere på forsiden av maskinen. Samtidig monterer den betongelementer og frakter ut de utgravde steinmassene via et transportbånd.

- Vi er stolte over å være en bidragsyter i dette høyt profilerte prosjektet. Med våre høyteknologiske tunnelboremaskiner og gode service, vil vi bidra på alle måter for å sikre at Nordens lengste jernbanetunnel leveres med den høyeste mulig globale standard, sier Dr.-Ing. E. h. Martin Herrenknecht.

Tvillingtunnelen, som blir laget med TBM, vil bli 8,75m i diameter og omtrent 18,5 km lang. Totalt vil tunnelen bli 20 km. De fire TBMene vil være 145 m lange og veie 2400 tonn.

Ny fase

TBMene vil bli levert gjennom året og er planlagt satt i drift i løpet av 2016. To av TBMene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland.

- Vi har nå sluttført første fase med utsprengning av tunneler på Åsland før planen. Nå forbereder vi en ny og spennende fase, bygging av tunnelen med TBM, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for AGJV.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen