Første store veiprosjekt med LED-belysning på E-134

Første store veiprosjekt med LED-belysning på E-134

Gatebelysning kan utgjøre opp mot 40 % av energibudsjettet til en kommune. Dette gjør LED-belysning interessant fra et økonomi- og miljøperspektiv, men også med tanke på trafikkapplikasjoner og styringssystemer.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I følge Enova er det foreløpig bare 21 kommuner som har benyttet seg av Enovas støtteordning for LED-belysning. Erfaringene med utskifting til LED er gode og teknologien har gjort store fremskritt de siste årene, da både levetiden og lyskvaliteten stadig forbedres.

Multilux leverer komplett belysning for alt fra kommunale gang- og sykkelveier, til store nasjonale stamveiprosjekter. Deres siste store prosjekt er levering av LED-belysning for E-134 ved Kongsberg og Hokksund.

[factbox id="1"]

- Vi leverer utendørsbelysning, gatelys, flomlys, fasadebelysning, parkbelysning, og lyskasteranlegg. Selskapet består av 16 ansatte hvorav 3 er offentlig godkjente lysplanleggere. LED var ikke aktuelt for utendørsbelysning før 2008 da Power-LED kom med hvitt lys. De første armaturene som hadde nok lysstyrke for gate- og tunnelbelysning kom ikke før i 2009-2010, forteller Rolf Steinsland, daglig leder i Multilux.

Store fordeler med LED-belysning

Hva er de største fordelene med LED-belysning på offentlige veier?

- Den største fordelen er besparelse på vedlikehold, disse armaturene skal vare i 70.000 timer. I den ideelle verden slipper man vedlikehold de neste 17 årene, sammenlignet med vanlig gatelys som byttes hvert 4. år. En annen fordel er at man lettere kan gjøre reguleringer i forhold til trafikkmengden og andre parametere. LED-armaturer kan dimmes og skrus av på en veldig effektiv måte sammenlignet med vanlige damplamper som bruker lengre tid på å kjøles ned og varmes opp for å gi fullt lys, forklarer Steinsland.

Avanserte styringssystemer

Leverer dere også styringssystemer og sensorer?

- I dette systemet bruker vi “Dim-Auto” hvor belysningen dimmes med 50 % midt på natten over 6 timer. Dette blir levert ferdig programmert fra oss. Vi har også levert en del Datek-Wireless produkter i forbindelse med radiostyring. Om man bruker DALI (Digital Addressable Lighting Interface), en åpen grensesnittstandard for dimbare elektroniske forkoplinger, er det opp til kunden hvilke styringssystemer de ønsker å bruke. Det man kobler på DALI-signalet kobles til med en signalkabel fra utstyret man bruker. Datek bruker radiosignaler, andre kjører høyfrekvente signaler på kabel, forteller Steinsland.

Hva er omfanget på dette prosjektet?

- I dette prosjektet har vi 162 punkter fordelt over 7 kilometer. Vegvesenet hadde lyst til å prøve ut LED-belysning og dette er det første anlegget som er montert i Norge med denne kvaliteten. LED har tidligere ikke kunne brukes på så trafikkerte veier, sier Steinsland.

Rask utvikling av LED-belysning

Hvordan har LED-belysningsteknologien utviklet seg de siste årene?

- Utviklingen av LED-teknologien går veldig fort. Det handler om ytelse på lyskilden hvor vi ser at for hver generasjon LED stiger effektiviteten med 5 - 10 %. Dette er en av grunnene til at vi kan bruke større armatur, slik som vi gjør på dette prosjektet. For noen år siden fikk vi bare 70 lumen pr. watt ut av LED lyskildene, i dag ligger vi over 100 lumen pr. watt. Vi har hatt en forbedring på 30 % på de tre siste årene, noe vi tror vil fortsette i årene som kommer, avslutter Steinsland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen