Første sprenging i Råtunnelen

Første sprenging i Råtunnelen

Statens vegvesen og entreprenør Implenia er no i gang med tunneldriving mellom rv. 580 Flyplassvegen og Nordås i Bergen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tunnelen er ein del av vegprosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, som også gir ny motorveg vest for Lagunen for gjennomgangstrafikken mellom Bergen og flyplassen. Tunnelarbeidet tok til i den 1.950 meter lange Råtunnelen.

To tunnelløp

Råtunnelen og Søråstunnelen kjem ut jamsides på Flyplassvegen, Råtunnelen for trafikk mot Flyplassvegen og Søråstunnelen for trafikk i motsett retning, mot Nordås. Båe tunnelane skal drivast frå Flyplassvegen, for å unngå dei største hindringane for trafikken på Søndre innfartsåre i Bergen.

For å sikre trygg og effektiv massetransport frå tunnelarbeidet er det bygt ei mellombels rundkøyring ved byggeplassen på Flyplassvegen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen