Første sprenging i Råtunnelen

Første sprenging i Råtunnelen

Statens vegvesen og entreprenør Implenia er no i gang med tunneldriving mellom rv. 580 Flyplassvegen og Nordås i Bergen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tunnelen er ein del av vegprosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, som også gir ny motorveg vest for Lagunen for gjennomgangstrafikken mellom Bergen og flyplassen. Tunnelarbeidet tok til i den 1.950 meter lange Råtunnelen.

To tunnelløp

Råtunnelen og Søråstunnelen kjem ut jamsides på Flyplassvegen, Råtunnelen for trafikk mot Flyplassvegen og Søråstunnelen for trafikk i motsett retning, mot Nordås. Båe tunnelane skal drivast frå Flyplassvegen, for å unngå dei største hindringane for trafikken på Søndre innfartsåre i Bergen.

For å sikre trygg og effektiv massetransport frå tunnelarbeidet er det bygt ei mellombels rundkøyring ved byggeplassen på Flyplassvegen.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen