Første skuddsalve ved færøyiske milliardprosjekt

Første skuddsalve ved færøyiske milliardprosjekt

Hundrevis av færøyinger fikk med seg skuddsalven tirsdag ettermiddag som markerte starten på det tre år lange arbeidet på Eysteroytunnilin, den første av to undersjøiske tunneler NCC bygger på Færøyene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hele 2,6 MDKK har Færøyene lagt på bordet for to undersjøiske tunneler på 11,2 og 10,5 kilometer og er Færøyenes største infrastrukturinvestering noensinne. For enkelte vil reisetiden frem og tilbake til hovedstaden Torshavn bli kortet ned med opp til 1,5 time.

[factbox id="1"]

– Dette tunnelprosjektet er stort for lokalsamfunnet og stort for Færøyene som helhet og kommer til å endre hverdagen til vi som bor her på en positiv måte. Vi har sett frem til startskuddet i mange år og synes det er gledelig at NCC nå etter skuddsalven kan starte opp arbeidet. Hele Færøyene følger godt med på dette prosjektet, sier Teitur Samuelsen byggherre og daglig leder i P/F Eystur- og Sandoyartunlar.

Talte til lokalsamfunnet

Statsminister Aksel V. Johannesen, ordfører i Sjóvar kommune Artur Johansen og samferdselsminister Henrik Old talte alle til de fremmøtte ved tunnelmunningen ved Strendur på vestsiden av Skálafjørður. I tillegg fikk samferdselsministeren selv æren av å trykke på sprengknappen.

– Det er stor interesse for bygdene her opp nå som de nye tunnelene kommer. Vi registrerer at flere og flere unge barneforeldre og eldre med voksne barn ønsker å flytte ut fra byen og til bygda her oppe. De ønsker det landlig, men likevel nærhet til Torshavn. Dette prosjektet gjør altså dette mulig for mange, det er stor entusiasme for fremtiden her i kommunen og jeg vil gjerne takke NCC for den gode jobben dere kommer til å gjøre her, sier Artur Johansen, ordfører i Sjóvar kommune.

[factbox id="2"]

NCCs tredje prosjekt på Færøyene

Det er ikke første gang anleggsleder Leif Tore Tømmerås reiser til Færøyene. Han er kanskje den personen i NCC som har lengst fartstid på øystaten – hele fem ganger har han fyrt av de «første» skuddsalvene på tunnelprosjekter på øyene.

– Det er alltid kjekt å komme hit til Færøyene og fyre av første skuddsalve på et prosjekt. Dette har jeg lang erfaring med etter lang tid i NCC som anleggsleder og etter flere prosjekter her på øyene, sier Tømmerås.

– Dette er mitt tredje prosjekt på Færøyene og hvert prosjekt er like spennende, men akkurat dette prosjektet kan jo sies å være ekstra spesielt. Vi skal bygge flere undervannstunneler som krever mye kunnskap og erfaring. Det er nok derfor vi er her i dag, smiler Tømmerås.

30 prosent færøyinger tilknyttet prosjektet

Færøyingene Janus Vang fra Leirvík og Joannis Joensen fra Klaksvík har begge jobbet i NCC siden tidlig 2000-tallet og har lenge pendlet til prosjekter i Norge.

– Vi jobbet begge på NCCs forrige tunnelprosjekt her på Færøyene for 10 år siden og nå er vi endelig tilbake. Det er deilig å kunne jobbe nær hjembygda som betyr mer tid til familien og mindre tid på reising, sier Joensen som jobber som laster.

– Tunnelen gjør det enklere for oss som bor i Leirvík og Klaksvík å reise til hovedstaden Torshavn og gjør at tjenester kommer frem til bygdene som ikke tidligere har fått tilstrekkelig dekning, sier Vang som jobber som pigger.

Den største infrastruktursatsningen på Færøyene noensinne

Tunnellene skal binde sammen øyene Streymoy og Eysturoy samt Streymoy og Sandoy til resten av veinettet på øystaten. Et statlig selskap ble opprettet for å styre prosjektet. Satsningen blir finansiert med 400 dkk millioner fra det færøyske Lagtinget. Resten av kostnaden blir finansiert av internasjonale investorer fra USA, England og Færøyene.

Artikkelen fortsetter under videoen.

NCC konstruerer Eysturoytunnilin først, deretter vil boringen på Sandoyartunnilin starte etter gjennomslaget på Eysteroytunnelen. Formålet med tunnelene er å forbedre mobiliteten til de lokale innbyggerne, bedriftene og de offentlige instansene. Flere tusen mennesker får redusert sin reisetid med opp til 1,5 time som vil styrke næringslivet og samfunnet som helhet. Over halvparten av innbyggerne på Færøyene kommer til å bo i et område med en nær ubetydelig reiselengde, som følge av tunnellene. Offentlige tjenester vil blant annet bli tilgjengelig der hvor de tidligere ikke har vært tilgjengelige.

NCC har solid erfaring med å bygge tunneler på Færøyene. NCC bygget på begynnelsen av 2000-tallet Vágatunnilin och Nordoyatunnilin. Flere av nøkkelpersonene som skal arbeide i prosjektet var også med å bygge de to foregående tunnelene.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen