Brua sett frå sørsida av fjorden, mot Faleide.
Brua sett frå sørsida av fjorden, mot Faleide. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Planleggingen av E39 mellom Byrkjelo og Grodås går fremover. Broen mellom Svarstad og Frøholm blir nær 1,8 km lang - nesten 400 meter lenger enn Hardangerbrua.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen har i løpet av det siste året jobbet videre med veglinjer og bruløsing, etter at prosjektet  E39 Byrkjelo-Grodås hadde planoppstart i fjor vår.

- Vi har mellom annen jobbet med konkrete løsninger for den store hengebrua over Nordfjorden. På grunn av større lengde og dermed økte krav til stabilitet, vil selve brukassen bli bredere enn Hardangerbrua. Det betyr at vi får fire kjørefelt over broen, med forbikjøringsfelt. Det vil også være mulig å få til en kryssløsning på nordsiden av fjorden, sier planleggingsleder Ellen Njøs Slinde i Statens vegvesen.

Brua sett frå fv. 60 ved Frøholm.
Brua sett frå fv. 60 ved Frøholm. Illustrasjon: Statens vegvesen

Broen er visualisert ut fra vegmodellane og brutegningene, og 3D-modell av broen er koblede sammen med nye flyfoto av området. Illustrasjonene gir et godt inntrykk av hvordan broen vil bli seende ut i landskapet. Broen får en seglingshøgde på 75 meter, og på begge sider av fjorden går veid direkte fra broen og inn i tunnel.

Planlagt brufundament på sørsiden av fjorden står på dagens fv. 60, og når prosjektet blir bygd, vil fylkesveien bli lagt inn i en tunnel bak brutårnet. Brutårna vil få en høyde på rundt 250 meter, og hovedspennet blir i overkant av 1,5 km langt.

Brua sett frå Svarstad og sørover.
Brua sett frå Svarstad og sørover. Illustrasjon: Statens vegvesen

Et stort arbeid er også gjort med planlegging av tunneler og vei i dagen i Byrkjelo, Utvik, Innvik, Markene og Hornindal. Disse løsningene vil bli presenterte senere.

Den nye E39-strekningen mellom Byrkjelo og Grodås vil halvere lengden på strekningen, og korte ned reisetida til under den halve. Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn på forsommeren 2018, slik at planen kan vedtas i de tre kommunene vinteren 18/19.

Til toppen