– Dette er en Vegvesenets største kontrakter noen gang, anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
– Dette er en Vegvesenets største kontrakter noen gang, anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide)

Første Rogfast-entreprise klar for markedet – verdens dypeste tunnel

En av Norges største anleggskontrakter – som er Kvitsøyentreprisen på Rogfast – skal ut i markedet i løpet av oktober.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en av Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse. Anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Vegdirektørmøte med bransjen fredag

Vegdirektøren hadde fredag møte med bransjeorganisasjonene om markedskapasitet og den valgte kontraktsstrategien for Rogfast. Konklusjonen er at man holder fast ved den valgte strategien når det gjelder Kvitsøy-entreprisen.

Dette er en av Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse.

- Bettina Sandvin

Ytterligere skal to store tunnelkontrakter og elektroentreprisen ut i markedet. Tunnelkontraktene har en anslått verdi på hver 2 til 2,5 milliarder kroner.

– Vi skal gjøre en vurdering av kontraktstype for disse kontraktene før de går ut i markedet, sier Sandvin.

Lyses ut som utførselsentreprise

Vegvesenet hadde 27. august en konferanse hvor entreprenørbedriftene fikk gi sine innspill direkte til Statens vegvesen.

– Vår samlede vurdering er at både organisering og markedssituasjonen tilsier at Kvitsøy-kontrakten går ut som en utførselsentreprise, sier Sandvin.

Bransjen ligger i startgropa for å konkurrere om kontrakten. Alle er ivrige etter å komme i gang, sier hun.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen