Første demonstrasjon av førerløse brøytebiler
(Illustrasjon: Avinor)

Første demonstrasjon av førerløse brøytebiler

Dette er første gang autonome brøytebiler vises i sitt virkelige miljø – med masse snø.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Demonstrasjon av førerløse brøytebiler skjer på Fagernes Lufthavn, Leirin, 19. mars. Utviklingen har pågått i to år, og nå er det på tide å vise fram resultatet. 

Plan for dagen:

13:00-14:00 Fremmøte, registrering og bevertning

14:00-14:15 Velkommen og innledning, om prosess og planen videre – konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen og divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken

14:15-14:30 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om autonomi og innovasjon

14:30-15.15 Teknisk prosjektpresentasjon – Yeti Snow Technology, spørsmål underveis.

15:15-16.00 Demonstrasjon (utendørs), spørsmål underveis, fotomuligheter

16.00 – 17.30 intervjuer, film, og foto, samt mulighet til å få prøvetur.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen