Første Bybane har ankommet Flesland

Første Bybane har ankommet Flesland

I strålende solskinn kom den første Bybanen inn til sin kommende endeholdeplass i den nye flyterminalen på Bergen lufthavn, Flesland. Både representanter for Hordaland Fylkeskommune, Bybanen utbygging og Avinor sto klare på perrongen for nyte synet og ønske velkommen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bybanen blir et kjærkomment transportalternativ for passasjerene, og kanskje den aller viktigste årsaken til at vi skal nå en kollektivandel på 40% i 2020, sier Lufthavndirektør Aslak Sverdrup som var med i velkomstkomitéen i dag.

Både representanter for Bybanen utbygging og Hordaland Fylkeskommune tok imot Bybanen på perrongen. Om bord var kun de som var involvert i selve testingen. Det som skal testes grundig fremover er blant annet styringssystemer og grunnkontakt.

Bybanevognene som skal gå til og fra Flesland er hele 42 meter lange. Dette er 10 meter lengre enn dagens vogner.

Samferdselsdirektør i Hordaland Fylkeskommune, Håkon Rasmussen, kunne fortelle at Bybanevognene bygges på med moduler på midten. Planen har hele tiden vært å bygge dem ut til 42 meters lengde, og dermed vil man få plass til opptil 300 mennesker i hver vogn. Det kan komme godt med i travle perioder. Passasjerer til og fra flyplassen har gjerne med seg ekstra bagasje også.

I løpet av natten vil den første 42 meter lange Bybanevognen også kjøre til sentrum. Og etter hvert vil også alle kommunikasjonssystemer testes nøye. Bybanen vil begynne å gå til og fra endestoppet i flyterminalen første halvår 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen