Første Bybane har ankommet Flesland

Første Bybane har ankommet Flesland

I strålende solskinn kom den første Bybanen inn til sin kommende endeholdeplass i den nye flyterminalen på Bergen lufthavn, Flesland. Både representanter for Hordaland Fylkeskommune, Bybanen utbygging og Avinor sto klare på perrongen for nyte synet og ønske velkommen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bybanen blir et kjærkomment transportalternativ for passasjerene, og kanskje den aller viktigste årsaken til at vi skal nå en kollektivandel på 40% i 2020, sier Lufthavndirektør Aslak Sverdrup som var med i velkomstkomitéen i dag.

Både representanter for Bybanen utbygging og Hordaland Fylkeskommune tok imot Bybanen på perrongen. Om bord var kun de som var involvert i selve testingen. Det som skal testes grundig fremover er blant annet styringssystemer og grunnkontakt.

Bybanevognene som skal gå til og fra Flesland er hele 42 meter lange. Dette er 10 meter lengre enn dagens vogner.

Samferdselsdirektør i Hordaland Fylkeskommune, Håkon Rasmussen, kunne fortelle at Bybanevognene bygges på med moduler på midten. Planen har hele tiden vært å bygge dem ut til 42 meters lengde, og dermed vil man få plass til opptil 300 mennesker i hver vogn. Det kan komme godt med i travle perioder. Passasjerer til og fra flyplassen har gjerne med seg ekstra bagasje også.

I løpet av natten vil den første 42 meter lange Bybanevognen også kjøre til sentrum. Og etter hvert vil også alle kommunikasjonssystemer testes nøye. Bybanen vil begynne å gå til og fra endestoppet i flyterminalen første halvår 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen