Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Statens vegvesen og Oslo kommune har utarbeidet et forslag til nytt sykkelveinett. Planforslaget legges ut på høring i seks uker fra 1. september.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo kommune og Statens vegvesen vil bygge eller ruste opp 8 mil med sykkelveier de neste ti årene. Planen har en foreløpig pris på 4,3 milliarder kroner, melder NRK.

Hovedgrepet i planen er å sørge for at sykkelveinettet blir sammenhengende og tilgjengelig, slik at en større andel av befolkningen får glede og nytte av sykkelveinettet. Kart og befaringer, GIS-analyser og over 1800 innspill fra byens innbyggere er brukt for å finne de mest optimale strekningene for syklistene.

Oslos sykkelstrategi for 2015-2025 har vært utgangspunktet for den nye planen for sykkelveinettet. Det langsiktige målet er at minimum 80 % av Oslos befolkning skal bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Planen er overordnet og vil derfor ikke detaljere løsninger på ulike strekninger. I planen er det en faglig anbefaling av hvilke strekninger som bør bygges ut innen 2025 og et grovt estimat av kostnader. Plan for sykkelveinettet blir et viktig verktøy for å nå Oslos målsetning om 16 % sykkelandel innen 2025.

Realiseringen av planen vil føre til at det blir bygget flere anlegg som skiller gående og syklende. Statens vegvesen kommer også til å overta ansvaret for de delene av det kommunale sykkelvegnettet som inngår i lengre og sammenhengende ruter, og som forbinder Oslo med regionen rundt.

– Vi så at vi trenger et mye tettere og mer tilgjengelig sykkelveinett. Det er for mange som bor for langt unna nærmeste ordentlige sykkelvei, sier Oslos samferdselsbyråd Guri Melby (V).

– Hvis folk må sykle en kilometer før de kommer til bort til en god sykkelvei, så velger de ikke å sykle, det er ikke trygt nok, sier hun til NRK.

Planforslaget er ute på høring i seks uker før det skal til politisk behandling. Dersom planen blir vedtatt, vil 60 prosent av Oslos innbyggere bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Det er 10 prosentpoeng flere enn i dag. (©NTB)

Høringsutgave Sykkelplan for Oslo (PDF på 80 MB)

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen