Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Statens vegvesen og Oslo kommune har utarbeidet et forslag til nytt sykkelveinett. Planforslaget legges ut på høring i seks uker fra 1. september.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo kommune og Statens vegvesen vil bygge eller ruste opp 8 mil med sykkelveier de neste ti årene. Planen har en foreløpig pris på 4,3 milliarder kroner, melder NRK.

Hovedgrepet i planen er å sørge for at sykkelveinettet blir sammenhengende og tilgjengelig, slik at en større andel av befolkningen får glede og nytte av sykkelveinettet. Kart og befaringer, GIS-analyser og over 1800 innspill fra byens innbyggere er brukt for å finne de mest optimale strekningene for syklistene.

Oslos sykkelstrategi for 2015-2025 har vært utgangspunktet for den nye planen for sykkelveinettet. Det langsiktige målet er at minimum 80 % av Oslos befolkning skal bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Planen er overordnet og vil derfor ikke detaljere løsninger på ulike strekninger. I planen er det en faglig anbefaling av hvilke strekninger som bør bygges ut innen 2025 og et grovt estimat av kostnader. Plan for sykkelveinettet blir et viktig verktøy for å nå Oslos målsetning om 16 % sykkelandel innen 2025.

Realiseringen av planen vil føre til at det blir bygget flere anlegg som skiller gående og syklende. Statens vegvesen kommer også til å overta ansvaret for de delene av det kommunale sykkelvegnettet som inngår i lengre og sammenhengende ruter, og som forbinder Oslo med regionen rundt.

– Vi så at vi trenger et mye tettere og mer tilgjengelig sykkelveinett. Det er for mange som bor for langt unna nærmeste ordentlige sykkelvei, sier Oslos samferdselsbyråd Guri Melby (V).

– Hvis folk må sykle en kilometer før de kommer til bort til en god sykkelvei, så velger de ikke å sykle, det er ikke trygt nok, sier hun til NRK.

Planforslaget er ute på høring i seks uker før det skal til politisk behandling. Dersom planen blir vedtatt, vil 60 prosent av Oslos innbyggere bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Det er 10 prosentpoeng flere enn i dag. (©NTB)

Høringsutgave Sykkelplan for Oslo (PDF på 80 MB)

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen