Forsker på planter som tåler trafikk, flom og frost

Forsker på planter som tåler trafikk, flom og frost

Før, under og etter bygging av ny 4-felts fv. 282 i Drammen, pågår intensiv forskning på jord og planter som tåler tett trafikk, flom og frost.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Våren 2019, halvåret etter at ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum har åpnet, skal den drøye 700 meter lange strekningen beplantes med 278 trær og rundt 10.000 blomstrende stauder og prydgress.

Robuste planter i røft miljø

De skal tåle eksos og skitt fra biler, frost, snø, is og salt om vinteren og tidvis ekstremnedbør i sommerhalvåret.

Statens vegvesen legger nå grunnlaget for senere forskning for å finne planter og vekster som tåler røffe forhold i en bygate med 25.000 biler i døgnet. I tillegg testes det ut jordblandinger i forkant av prosjektet

20 jordblandinger

– På Lindum utenfor Drammen tester vi ut rundt 20 ulike typer jordblandinger med sand, silt, leire og kompost i laboratorium.

– Det er spesielt viktig å finne de riktige blandingene av jord slik at overvannet blir infiltrert raskt samtidig som jorda holder nok på fuktigheten til at planter kan vokse, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

På fagspråket kalles dette regnbed. Et fleksibelt tiltak hvor planter og jord skal disponere overvann lokalt, beplantede forsenkninger i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltrerer langsomt til grunnen eller overvannsnettet.

150 planter blir 28

– Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenning hindres skadelig oversvømmelse. På denne måten er forskningsprosjektet med regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø i Drammen også et flomdempende tiltak, forteller Laukli.

I samarbeid med Universitetet i Ås og gjennom studier av relevant litteratur har forskningsprosjektet kommet fram til om lag 150 planter- og blomsterarter som egner seg for dette formålet.

– Vi har funnet i overkant av 60 arter som kan brukes i slike røffe miljøer som trafikkerte bygater vil være. Av denne gruppen har vi valgt ut 28 ulike planter som vi skal sette ut i Drammen etter at fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate er åpnet høsten 2018.

Plantes etter vegåpning

Beplantningen vil skje våren 2019, etter at fire felts vegen er åpnet, forteller Kirstine Laukli.

Bruk av såkalte regnbed langs trafikkerte veger er mest kjent fra USA og Canada, I Danmark og Sverige er det gjort noen forsøk med dette i København og Malmø. I Norge er dette ikke prøvd ut før.

Testes på tre vegprosjekter

Forsknings- og utviklingsprosjektet (FOU) til Statens vegvesen med regnbed skal testes ut først i Drammen.

Deretter på rv. 23 i Lier (Linnes-Dagslett) og tilsvarende på en strekning av ny E134 gjennom Kongsberg (E134 Damåsen-Saggrenda).

Kjeftesluk

For å få regnbedene til å fungere best mulig er det også i samarbeid med Ulefoss Jernverk utviklet en ny type såkalte kjeftesluk som skal bidra til å lede overvannet best mulig ut i regnebedene langs vegkanten.

Tredelt  strategi

– For å få til dette er det ikke bare viktig med riktige jordtyper og robuste planter, forteller Laukli. Strategien med disponering av overvann er også en særdeles viktig nøkkel for å få dette til å lykkes.

– Vi må fange opp regnvannet, infiltrere og fordrøye dette i grunnen og sikre flomveier. Får vi til det kan dette bli vellykket. Og det skal selvfølgelig også se vakkert ut, skynder hun seg å legge til.

Oppfølging viktig

Kirstine Laukli er spent på forskningsjobben som gjøres nå. Enda mer spent er hun på forsøket med regnbed som skal settes i verk fra våren 2019.

– Det blir nok litt prøving og feiling i starten. Man må regne med at en del planter ikke klarer seg og må byttes ut. Men det er jo en del av forsøket å finne ut hva som går og hva som ikke går. Da må man regne med at en del planter dør.

– Men jeg håper og tror vi skal lykkes med å gjøre denne sentrumsgata i Drammen til en grønn bygate og vakker promenadegate innbyggerne og brukerne kan bli stolte av, sier hun.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen