Fornybar energi i Europa når nye høyder

Fornybar energi i Europa når nye høyder

Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert med opprinnelsesgarantier (OG), fortsatte å øke i 2015.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Tallene viser mer enn 8% økning fra 2014, og overstiger 340 TWh. Tusenvis av bedrifter og millioner av husstander i Europa står bak utviklingen – gjennom frivillig kjøp av fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, sier Tom Lindberg, Daglig leder, ECOHZ.

Nederland med sterkest vekst

- Markedet har vist en stabil tilvekst av nasjonale aktører, men er fortsatt dominert av noen land. De fem landene med høyest forbruk av fornybar energi er Tyskland, Sverige, Sveits, Nederland og Italia. Til sammen står de for ¾ av etterspørselen etter fornybar energi i Europa. Nederland er det raskest voksende markedet. Fra 2014 til 2015 har etterspørselen økt med hele 12%, og forbruket var mer enn 42,5 TWh i 2015. Tyskland er fortsatt det største markedet, med et totalt volum på 87 TWh i 2015, sier Lindberg.

Markedet har vist en stabil tilvekst

Markedet for opprinnelsesgarantier vokser stadig i forhold til antall land. Det er nå flere enn 20 land som aktivt deltar i AIB (Association of Issuing Bodies) og som bruker EECS, den felles europeiske markedsstandarden.

- Norge, Østerrike, Finland, Danmark, Frankrike og Belgia utgjør en gruppe land med en årlig etterspørsel på mellom 10 og 35 TWh. Resten av de nasjonale markedene er fortsatt relativt umodne, og sammen representerer de en mindre andel av det totale markedet, sier Lindberg.

Markedsstatistikken fra AIB inkluderer kun opprinnelsesgarantierbasert på EECS standarden. Det finnes fortsatt land med nasjonale sertifikatsystemer som ennå ikke har implementert EECS standarden. Disse markedene utgjør til sammen mer enn 100 TWh i etterspørsel og medfører at det faktiske markedsvolumet er over 440 TWh.

Storbritannia og Spania – vil de bli en del av det Europeiske markedet i 2016?

- Utviklingen i 2015 etterfølger rekordåret 2014, hvorav markedet opplevde en vekst på 27,6%, med en rekordhøy etterspørsel etter fornybar energi på 314 TWh. I tillegg var dette første gang man har opplevd en reell balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Lindberg.

Utviklingen i 2015 etterfølger rekordåret 2014

Storbritannia, Spania og et par andre mindre land vurderer å bli med i AIB, for å ta i bruk EECS standarden. Med dette følger en diskusjon om hvordan dette vil kunne påvirke balansen i markedet. Både Storbritannia og Spania er land med relativt stor fornybar energiproduksjon, samt et næringsliv med potensiale for høy etterspørsel etter fornybar energi. Engros prisene i markedet for opprinnelsesgarantier økte kraftig i siste del av 2015.

Den europeiske etterspørselen etter fornybar elektrisitet dokumentert med opprinnelesgarantier utgjør nå mer enn 13% av alt forbruk i Europa (ca. 3.200 TWh) og omtrent 40% av all elektrisitet produsert fra fornybare kilder i Europa (ca. 1.100 TWh).

Overforstående er en kommentar fra Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ basert på tall publisert av AIB(Association of Issuing Bodies).

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen