Formidabel vekst innen veibelysning med LED

Formidabel vekst innen veibelysning med LED

I en markedsanalyse gjennomført av McKinsey i 2012 konkluderer selskapet med at 2015 vil bli året da LED-belysning vil være konkurransedyktig med ordinær belysning. Rapporten estimerer at LED-belysning vil vokse med 30 prosent pr. år og utgjøre over 60 prosent av det globale markedet for belysning innen 2020.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stort marked for LED-basert veibelysning

I forbindelse med “International Year of Light and Light-based Technologies” i regi av FN arrangerte den amerikanske ambassaden i Oslo i samarbeid med EnergyOptimal et møte for bransjen i Norge. EnergyOptimal har opplevd en formidabel vekst de siste årene og har installert mange tusen LED armaturer i Norge.

- Vi har hatt stor suksess med LED-basert veibelysning. Veibelysning er et av de første områdene hvor markedet har tatt til seg teknologien. Samferdselssektoren er en innovativ sektor med et stort belysningsbehov og vi har vært involvert i mange kommunale prosjekter over hele landet. Vi har også vært involvert i en del flyplass-prosjekter, da spesielt på flyoppstillingsplasser, sier styreformann Per Fjeld-Olsen i EnergyOptimal.

Store besparelser med LED

Selskapet samarbeider blant annet med det amerikanske selskapet Cree for å levere LED-belysning tilpasset det norske markedet.

- Vi begynte for seks år siden som misjonærer mot kommuner. Vi måtte lage dimbare enheter fordi de ikke trodde de kunne spare så mye energi som man faktisk kan. Målt etter hvor mange lux man trengte opplevde vi at lyskvaliteten var så mye bedre at man kunne redusere lux-nivået, sier daglig leder i EnergyOptimal, Morten Groseth.

- Vi målte energiforbruket på de gamle anleggene i Enebakk og fant at de brukte ca. 150 watt pr. lyktestolpe, i dag bruker de ca. 20 watt pr. lysstolpe. Dette medfører at investeringen er innspart i løpet av to til tre år. I tillegg får man en levetid på opp til 25 år og slipper vedlikeholdet, sier han.

Utviklingen av LED-belysning følger en lignende kurve som ytelsen til dataprosesser slik den er beskrevet i Moore’s lov.

- Prisen på LED går hele tiden ned samtidig som lyseffektiviteten går opp. Lysdiodene ligger i dag på rundt 130 lumens per watt, samtidig finnes det prototyper i laboratorier som kan gi hele 300 lumens per watt. Vi går en lys fremtid i møte, avslutter daglig leder Morten Groseth.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen