Formidabel vekst innen veibelysning med LED

Formidabel vekst innen veibelysning med LED

I en markedsanalyse gjennomført av McKinsey i 2012 konkluderer selskapet med at 2015 vil bli året da LED-belysning vil være konkurransedyktig med ordinær belysning. Rapporten estimerer at LED-belysning vil vokse med 30 prosent pr. år og utgjøre over 60 prosent av det globale markedet for belysning innen 2020.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stort marked for LED-basert veibelysning

I forbindelse med “International Year of Light and Light-based Technologies” i regi av FN arrangerte den amerikanske ambassaden i Oslo i samarbeid med EnergyOptimal et møte for bransjen i Norge. EnergyOptimal har opplevd en formidabel vekst de siste årene og har installert mange tusen LED armaturer i Norge.

- Vi har hatt stor suksess med LED-basert veibelysning. Veibelysning er et av de første områdene hvor markedet har tatt til seg teknologien. Samferdselssektoren er en innovativ sektor med et stort belysningsbehov og vi har vært involvert i mange kommunale prosjekter over hele landet. Vi har også vært involvert i en del flyplass-prosjekter, da spesielt på flyoppstillingsplasser, sier styreformann Per Fjeld-Olsen i EnergyOptimal.

Store besparelser med LED

Selskapet samarbeider blant annet med det amerikanske selskapet Cree for å levere LED-belysning tilpasset det norske markedet.

[img id="1"]

- Vi begynte for seks år siden som misjonærer mot kommuner. Vi måtte lage dimbare enheter fordi de ikke trodde de kunne spare så mye energi som man faktisk kan. Målt etter hvor mange lux man trengte opplevde vi at lyskvaliteten var så mye bedre at man kunne redusere lux-nivået, sier daglig leder i EnergyOptimal, Morten Groseth.

- Vi målte energiforbruket på de gamle anleggene i Enebakk og fant at de brukte ca. 150 watt pr. lyktestolpe, i dag bruker de ca. 20 watt pr. lysstolpe. Dette medfører at investeringen er innspart i løpet av to til tre år. I tillegg får man en levetid på opp til 25 år og slipper vedlikeholdet, sier han.

Utviklingen av LED-belysning følger en lignende kurve som ytelsen til dataprosesser slik den er beskrevet i Moore’s lov.

- Prisen på LED går hele tiden ned samtidig som lyseffektiviteten går opp. Lysdiodene ligger i dag på rundt 130 lumens per watt, samtidig finnes det prototyper i laboratorier som kan gi hele 300 lumens per watt. Vi går en lys fremtid i møte, avslutter daglig leder Morten Groseth.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen