Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon.
Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon. (Illustrasjon: Rambøll / Sweco / Bane NOR)

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

- Det er gledelig at regjeringen nå foreslår oppstart på InterCity-parsellene Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen i 2018, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I forslaget til statsbudsjett for 2018 (Prop. 1 S (2017–2018) foreslo regjeringen å avsette 745 mill. kr til eventuell oppstart av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, og 350 mill. kr til eventuell anleggsstart for prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen. 

Samtidig ble det varslet at departementet ville komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før oppstart. Det har departementet nå gjort. Forslaget fremmes i stortingsproposisjon 13 S (2017-2018). 

Regjeringen foreslår at prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 8 676 mill. kr og en kostnadsramme på 9 502 mill. kr, og at prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 5 467 mill. kr og ei kostnadsramme på 6 570 mill. kr. 

Det er ennå ikke fastsatt når saken kommer opp i Stortinget. Den 14. desember behandles Samferdselsbudsjettet for 2018. Etter dette skal det inngås avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen