Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon.
Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon. (Illustrasjon: Rambøll / Sweco / Bane NOR)

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

- Det er gledelig at regjeringen nå foreslår oppstart på InterCity-parsellene Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen i 2018, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I forslaget til statsbudsjett for 2018 (Prop. 1 S (2017–2018) foreslo regjeringen å avsette 745 mill. kr til eventuell oppstart av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, og 350 mill. kr til eventuell anleggsstart for prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen. 

Samtidig ble det varslet at departementet ville komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før oppstart. Det har departementet nå gjort. Forslaget fremmes i stortingsproposisjon 13 S (2017-2018). 

Regjeringen foreslår at prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 8 676 mill. kr og en kostnadsramme på 9 502 mill. kr, og at prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 5 467 mill. kr og ei kostnadsramme på 6 570 mill. kr. 

Det er ennå ikke fastsatt når saken kommer opp i Stortinget. Den 14. desember behandles Samferdselsbudsjettet for 2018. Etter dette skal det inngås avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen