Foreslår industrielle innovasjonssentre

Foreslår industrielle innovasjonssentre

NHO foreslår å etablere og utvikle industrielle innovasjonssentre – fysisk infrastruktur der nye teknologiske løsninger kan testes og demonstreres.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Skal Norge kunne dra full nytte av digitaliseringen og automatiseringen, må norske bedrifter være ledende i å utvikle og ta i bruk nye teknologier.

- Vi står overfor en bølge med nye teknologier som sammen med smarte forretningsmodeller vil kunne endre verdikjeder radikalt. Det vi vet er at denne utviklingen vil ha stor påvirkning på nærings- og arbeidslivet i årene som kommer. Intelligente roboter, helautomatisert produksjon, smarte sensorer, 3D-printing og avansert dataanalyse vil bli vanligere og viktigere på stadig flere arbeidsplasser. I flere land snakkes det nå om en ny industriell revolusjon der automatisering og digitalisering spiller en stadig større rolle, også på arbeidsplassen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i NHO.

- Den teknologiske utviklingen er global og stiller enorme krav til kompetanse. Skal norske bedrifter være i front kompetansemessig og teknologisk, må de få tilgang til industrielle innovasjonssentre i verdensklasse for testing, simulering og visualisering av nye teknologiske løsninger.

Ettersom etableringen av slik fysisk infrastruktur er kostnadskrevende og bedrifter kun har behov for testing i begrensende perioder, er det få aktører som kan etablere slike anlegg på egen hånd. Store norske industribedrifter er avhengig av at underskogen av mindre leverandører og samarbeidspartnere er i front teknologisk.

- De store er avhengig av de små. Denne erkjennelsen er bakgrunn for vårt forslag om at myndighetene bør sette av 500 millioner kroner for etablering og videreutvikling av Industrielle innovasjonssentre, sier Skogen Lund.

Toppindustrisenter

Et «toppindustrisenter» etter mønster av Toppidrettssenteret er en ide lansert av Kongsberg Gruppen, der hensikten blant annet er å samle de beste digitale kompetanse-miljøene vi har for idéspredning, testing og læring på tvers. De fysiske testanleggene, som NHO foreslår, vil kunne inngå som en del av satsingen på et toppindustrisenter.

- Vår tanke er at et slikt toppindustrisenter skal bidra til å øke det digitale kompetansenivået til våre hundrevis av underleverandører og andre norske industribedrifter, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Norske små og mellomstore bedrifter representerer et stort vekstpotensial i den neste industrielle og digitale tidsepoken, og vil med tilgang på både ledende kompetanse og test- og innovasjonssentre kunne være globalt meget konkurransedyktige. Men Norge trenger å fokusere både midler og krefter mot denne muligheten nå for å lykkes med en slik vekstambisjon, sier Qvam.

Teknologisatsing

- Vi er helt avhengig av økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning – særlig innenfor teknologi- og realfag, om Norge skal bli en ledende kompetanse- og industrinasjon, sier Skogen Lund.

Målet er at med tilgang til industrielle innovasjonssentre i verdensklasse kan Norge fortsatt være best på innovasjon innenfor sentrale næringsområder.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen