Foreslår industrielle innovasjonssentre

Foreslår industrielle innovasjonssentre

NHO foreslår å etablere og utvikle industrielle innovasjonssentre – fysisk infrastruktur der nye teknologiske løsninger kan testes og demonstreres.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Skal Norge kunne dra full nytte av digitaliseringen og automatiseringen, må norske bedrifter være ledende i å utvikle og ta i bruk nye teknologier.

- Vi står overfor en bølge med nye teknologier som sammen med smarte forretningsmodeller vil kunne endre verdikjeder radikalt. Det vi vet er at denne utviklingen vil ha stor påvirkning på nærings- og arbeidslivet i årene som kommer. Intelligente roboter, helautomatisert produksjon, smarte sensorer, 3D-printing og avansert dataanalyse vil bli vanligere og viktigere på stadig flere arbeidsplasser. I flere land snakkes det nå om en ny industriell revolusjon der automatisering og digitalisering spiller en stadig større rolle, også på arbeidsplassen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i NHO.

- Den teknologiske utviklingen er global og stiller enorme krav til kompetanse. Skal norske bedrifter være i front kompetansemessig og teknologisk, må de få tilgang til industrielle innovasjonssentre i verdensklasse for testing, simulering og visualisering av nye teknologiske løsninger.

Ettersom etableringen av slik fysisk infrastruktur er kostnadskrevende og bedrifter kun har behov for testing i begrensende perioder, er det få aktører som kan etablere slike anlegg på egen hånd. Store norske industribedrifter er avhengig av at underskogen av mindre leverandører og samarbeidspartnere er i front teknologisk.

- De store er avhengig av de små. Denne erkjennelsen er bakgrunn for vårt forslag om at myndighetene bør sette av 500 millioner kroner for etablering og videreutvikling av Industrielle innovasjonssentre, sier Skogen Lund.

Toppindustrisenter

Et «toppindustrisenter» etter mønster av Toppidrettssenteret er en ide lansert av Kongsberg Gruppen, der hensikten blant annet er å samle de beste digitale kompetanse-miljøene vi har for idéspredning, testing og læring på tvers. De fysiske testanleggene, som NHO foreslår, vil kunne inngå som en del av satsingen på et toppindustrisenter.

- Vår tanke er at et slikt toppindustrisenter skal bidra til å øke det digitale kompetansenivået til våre hundrevis av underleverandører og andre norske industribedrifter, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Norske små og mellomstore bedrifter representerer et stort vekstpotensial i den neste industrielle og digitale tidsepoken, og vil med tilgang på både ledende kompetanse og test- og innovasjonssentre kunne være globalt meget konkurransedyktige. Men Norge trenger å fokusere både midler og krefter mot denne muligheten nå for å lykkes med en slik vekstambisjon, sier Qvam.

Teknologisatsing

- Vi er helt avhengig av økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning – særlig innenfor teknologi- og realfag, om Norge skal bli en ledende kompetanse- og industrinasjon, sier Skogen Lund.

Målet er at med tilgang til industrielle innovasjonssentre i verdensklasse kan Norge fortsatt være best på innovasjon innenfor sentrale næringsområder.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen