Fører salamandere inn i manntall

Fører salamandere inn i manntall

Bane NOR har anlagt ny salamanderdam ved Eidsvoll prestegård. Ferske målinger viser at mange småsalamandere som stod i fare for å bli hjemløse, allerede har flyttet inn og bodd seg til.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Den gamle hagedammen i prestegårdshagen må vike når arbeidene med ny jernbanetunnel går i gang i 2019, og innbyggerne i hagedammen, småsalamanderne, må finne seg et nytt bosted. I fjor anla Bane NOR en ny gårdsdam på den andre siden av prestegårdshagen, som erstatningshusvære for småsalamanderne i byggefasen, forteller koordinator for ytre miljø i Bane NOR, Linda Taje.

Den nye jernbanetunnelen skal bygges i åpen byggegrop der hvor den gamle dammen ligger, og Bane NOR bruker mellom 120.000 og 150.000 kroner på salamandernes flytteprosess.

Telles i parringstiden

Den nye dammen er anlagt i frodig leirejord på et varmt og fruktbart sted.

– Småsalamanderne søker naturlig etter nye dammer når den gamle forsvinner. Nå er gårdsdammen klar til innflytting, og ut fra de ferske tellingene antar jeg at dammen allerede har blitt nytt bosted for et par hundre småsalamandere. Salamanderne er lettere å telle i parringstiden, men jeg får ikke telt alle i hele dammen, forteller Kjell Sandaas, naturfaglig konsulent og ambifieentusiast, som bistår Bane NOR med kartlegging og flytteprosess.

Vil tåle å flytte

Tellingene foregår ved at ti ruser legges ut i ny dam for å samle inn salamandere, som samles opp i en bøtte, deretter telles og slippes ut i den nye dammen igjen. Rusene legges også ut i den gamle dammen for å sjekke innbyggertallet her, og etter telling slippes salamanderne tilbake.

– Vi telte småsalamandere i gammel dam i fjor også. Da brukte vi flere ruser enn i år, men gjennomsnittsfangsten er høyere i år, faktisk veldig høy. Bare på fem ruser har jeg fanget 177 stykker, så dette tyder på en produktiv dam og at småsalamanderne vil tåle den påkjenningen det tross alt er å måtte flytte. Målet er å skape et salamandersamfunn som klarer seg og kanskje til og med vokser, forteller Sandaas.

– Dyr bestemmer selv hvor de vil bo, for slik er naturen. Men, vi er forberedte på å hjelpe dem med å flytte neste sommer. Vi samler dem inn med ruser og frakter dem over til den nye dammen, legger Sandaas til.

Når den nye jernbanetunnelen står ferdig i 2022/23, vil Bane NOR reetablere småsalamanderdammen i prestegårdshagen igjen, der hvor den gamle dammen lå. Landskapet berikes med en ny dam i tillegg til den gamle og salamanderriket har vokst seg større og sterkere.

– Slik kan vi hjelpe til med å ta vare på sårbar natur der vi endrer på naturen, avslutter Sandaas.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen