Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Sentervegen er forlenget og vil binde sammen krysset under E6 ved City Syd med John Aaes veg.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sentervegen er forlenget med 550 meter og er knyttet sammen med John Aas veg. – Det blir en viktig veg som vil avlaste både John Aas veg og Tonstadkrysset, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. I Vestre Rosten er det bygd ei bru over Sentervegen slik at det er planfri kryssing.

[factbox id="1"]

Sentervegen gir tilgang til nytt næringsareal. Kommunen er i gang med salget av tomter, og noen er solgt. – Vi regner med at det blir utbygging her i løpet av 2-3 år, sier Ole Ivar Folstad i eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Blir del av hovedsykkelnettet

Langs Sentervegen er det sykkelveg med fortau på en side, og fortau på den andre siden. Dette blir et enkelt vegvalg mellom Tillerbyen og Bjørndalen. Gang- og sykkelvegnettet langs Vestre Rosten og John Aaes veg er også oppgradert. I tillegg er det bygd en ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen.

Sentervegen blir en del av hovedsykkelnettet når det kommer ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Kommunen er i gang med reguleringsplanarbeid for dette.

Det er mange trafikantgrupper i Trondheim som får glede av den nye forbindelsen.

  • Enklere å kjøre fra Heimdalssiden til kjøpesentre og E6
  • Enklere å sykle mellom Tillerbyen og Bjørndalen til sentrum
  • Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
  • Egen snarveg for buss. Rute 9 blir lagt om og får nytt stopp ved City Syd
  • Gir tilgang til kommunens nye næringsareal på begge sider av vegen

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen