Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Sentervegen er forlenget og vil binde sammen krysset under E6 ved City Syd med John Aaes veg.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sentervegen er forlenget med 550 meter og er knyttet sammen med John Aas veg. – Det blir en viktig veg som vil avlaste både John Aas veg og Tonstadkrysset, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. I Vestre Rosten er det bygd ei bru over Sentervegen slik at det er planfri kryssing.

[factbox id="1"]

Sentervegen gir tilgang til nytt næringsareal. Kommunen er i gang med salget av tomter, og noen er solgt. – Vi regner med at det blir utbygging her i løpet av 2-3 år, sier Ole Ivar Folstad i eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Blir del av hovedsykkelnettet

Langs Sentervegen er det sykkelveg med fortau på en side, og fortau på den andre siden. Dette blir et enkelt vegvalg mellom Tillerbyen og Bjørndalen. Gang- og sykkelvegnettet langs Vestre Rosten og John Aaes veg er også oppgradert. I tillegg er det bygd en ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen.

Sentervegen blir en del av hovedsykkelnettet når det kommer ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Kommunen er i gang med reguleringsplanarbeid for dette.

Det er mange trafikantgrupper i Trondheim som får glede av den nye forbindelsen.

  • Enklere å kjøre fra Heimdalssiden til kjøpesentre og E6
  • Enklere å sykle mellom Tillerbyen og Bjørndalen til sentrum
  • Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
  • Egen snarveg for buss. Rute 9 blir lagt om og får nytt stopp ved City Syd
  • Gir tilgang til kommunens nye næringsareal på begge sider av vegen

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen