Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Sentervegen er forlenget og vil binde sammen krysset under E6 ved City Syd med John Aaes veg.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sentervegen er forlenget med 550 meter og er knyttet sammen med John Aas veg. – Det blir en viktig veg som vil avlaste både John Aas veg og Tonstadkrysset, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. I Vestre Rosten er det bygd ei bru over Sentervegen slik at det er planfri kryssing.

[factbox id="1"]

Sentervegen gir tilgang til nytt næringsareal. Kommunen er i gang med salget av tomter, og noen er solgt. – Vi regner med at det blir utbygging her i løpet av 2-3 år, sier Ole Ivar Folstad i eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Blir del av hovedsykkelnettet

Langs Sentervegen er det sykkelveg med fortau på en side, og fortau på den andre siden. Dette blir et enkelt vegvalg mellom Tillerbyen og Bjørndalen. Gang- og sykkelvegnettet langs Vestre Rosten og John Aaes veg er også oppgradert. I tillegg er det bygd en ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen.

Sentervegen blir en del av hovedsykkelnettet når det kommer ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Kommunen er i gang med reguleringsplanarbeid for dette.

Det er mange trafikantgrupper i Trondheim som får glede av den nye forbindelsen.

  • Enklere å kjøre fra Heimdalssiden til kjøpesentre og E6
  • Enklere å sykle mellom Tillerbyen og Bjørndalen til sentrum
  • Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
  • Egen snarveg for buss. Rute 9 blir lagt om og får nytt stopp ved City Syd
  • Gir tilgang til kommunens nye næringsareal på begge sider av vegen

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen