Forbereder seg for vinteren

Forbereder seg for vinteren

Drift og vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utfordringene er størst om vinteren med snørydding og tiltak for å bedre friksjonen. Statens vegvesen har ansvaret for driften og vedlikeholdet av vegnettet. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Det er særlig viktig at driftskompetanse videreutvikles i samarbeid med bransjen.

Mesta har nesten 200 års erfaring med drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur i Norge. Opprydding etter ras og snøstormer og åpning av veier som har snødd igjen, er en del av hverdagen for ansatte i selskapet.

Behovsvurderinger

Salting er en naturlig del av oppdraget med å holde veiene åpne om vinteren. Mesta jobber kontinuerlig for å finne fram til metoder som reduserer saltforbruket og dermed utslippet i naturen.

[img id="1"]

– Mesta benytter seg av de metodene som er definert i kontraktene vi har med Statens vegvesen. I Mesta har vi moderne utstyr som sørger for at veiene kan driftes effektivt, også med tanke på salting, og gjør at vi har god kontroll på hvor mye salt som benyttes, innleder Eskil Sand, markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Mesta.

– I tillegg sørger vi får at våre ansatte har god kunnskap om salt og saltbruk, slik at de er i stand til å gjøre gode vurderinger av behovet, basert på vær- og føreforhold. Summen av dette er at vi er i stand til å utføre jobben effektiv slik at veier er trygge for ferdsel igjennom vinteren – med bruk av salt når det er best egnet, fortsetter han.

Vil redusere bruk av salt

For å redusere mengden salt satte Vegvesenet i gang prosjektet SaltSmart som resulterte i nye tiltak for å redusere forbruket av salt. Samtidig ble det innført en ny driftsstandard med strengere krav til friksjon.

– Kontraktene stiller krav til friksjon og i noen grad til metodevalg. Disse kravene følger vi naturligvis. Med en barveistrategi flere steder, særlig i byer og på hovedfartsårer, er det nødvendig å bruke salt. Det brukes mest saltløsning, som inneholder 23 prosent salt og som i mange tilfeller binder bedre på veien enn tørrsalt, som betyr at man bruker mindre salt enn ved bruk av tørrsalt. Preventiv salting brukes i tilfeller hvor været er slik at vi kan være i forkant og unngå at det fryser på, sier han.

Noen steder er strøing med sand det beste alternativet for å holde veiene sikre og sørge for god friksjon.

– Kontrakten med Statens vegvesen legger føringer for hvordan vi drifter veiene. Utover dette er det behovet som er styrende. Sand brukes i liten grad andre steder enn på høyfjellet og på veier med svært lav trafikk. Som sagt er det behovet som styrer valget av metode, avslutter Sand.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen