Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Salget av elbiler har doblet seg hvert år de siste 5 årene og det finnes i dag over 50 000 elbiler på norske veier. I 2014 var markedsandelen for salg av elbiler 12,5 %. Til sammenligning var en av fire nye biler en elbil i mars 2015.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elektriske biler selger fortsatt relativt dårlig i bedriftsmarkedet, enten det dreier seg om personbiler eller varebiler. Bransjen forventer at ESAs beslutning om å godkjenne MVA-fritak for leasing av elbiler vil kunne bidra til økt bruk av elbiler som firmabil og i offentlig sektor.

I takt med økt salg av elbiler øker behovet for ladepunkter både langs veier, i boliger og i næringsbygg. Totalt finnes det over 6000 ladepunkter for elbiler, men bare 100 av disse er hurtigladestasjoner. Både elbilister og Bellona etterlyser derfor bedre infrastruktur for ladestasjoner. I artikkelen “Elbil: Borettslag vil trenge ladehjelp” foreslår Bellona incentiver for utbygging av ladepunkt for elbiler i bygninger.

Ladepunkt i borettslag bør støttes som et eget energitiltak, for eksempel gjennom Enovatilskuddet, mener Bellona. Foreløpig fokuserer Enova på utbygging av ladepunkter langs hovedveiene.

- Vi har ikke noe særskilte tiltak for utbygging av ladepunkter i bygg. Det vi har hatt fokus på er hurtiglading og ladeinfrastruktur langs hovedveiene, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova til Samferdsel & Infrastruktur.

Enova overleverte nylig “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil”.

- Vi har nettopp overlevert vår strategi for hvordan vi skal bygge ut ladestasjoner i Norge. Hovedgrepet i strategien er at vi skal støtte utbygging av hurtigladere i de såkalte transportkorridorene i Norge. Dette vil bety at vi reduserer rekkeviddeangsten innen utgangen av 2016, sier Flakne.

- Nå har vi fokus på å gjennomføre de grepene som ligger i strategien. Samtidig følger vi debatten som går i mediene, avslutter han.

Les hele strategidokumentet “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” her.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen