Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Salget av elbiler har doblet seg hvert år de siste 5 årene og det finnes i dag over 50 000 elbiler på norske veier. I 2014 var markedsandelen for salg av elbiler 12,5 %. Til sammenligning var en av fire nye biler en elbil i mars 2015.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elektriske biler selger fortsatt relativt dårlig i bedriftsmarkedet, enten det dreier seg om personbiler eller varebiler. Bransjen forventer at ESAs beslutning om å godkjenne MVA-fritak for leasing av elbiler vil kunne bidra til økt bruk av elbiler som firmabil og i offentlig sektor.

I takt med økt salg av elbiler øker behovet for ladepunkter både langs veier, i boliger og i næringsbygg. Totalt finnes det over 6000 ladepunkter for elbiler, men bare 100 av disse er hurtigladestasjoner. Både elbilister og Bellona etterlyser derfor bedre infrastruktur for ladestasjoner. I artikkelen “Elbil: Borettslag vil trenge ladehjelp” foreslår Bellona incentiver for utbygging av ladepunkt for elbiler i bygninger.

Ladepunkt i borettslag bør støttes som et eget energitiltak, for eksempel gjennom Enovatilskuddet, mener Bellona. Foreløpig fokuserer Enova på utbygging av ladepunkter langs hovedveiene.

- Vi har ikke noe særskilte tiltak for utbygging av ladepunkter i bygg. Det vi har hatt fokus på er hurtiglading og ladeinfrastruktur langs hovedveiene, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova til Samferdsel & Infrastruktur.

Enova overleverte nylig “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil”.

- Vi har nettopp overlevert vår strategi for hvordan vi skal bygge ut ladestasjoner i Norge. Hovedgrepet i strategien er at vi skal støtte utbygging av hurtigladere i de såkalte transportkorridorene i Norge. Dette vil bety at vi reduserer rekkeviddeangsten innen utgangen av 2016, sier Flakne.

- Nå har vi fokus på å gjennomføre de grepene som ligger i strategien. Samtidig følger vi debatten som går i mediene, avslutter han.

Les hele strategidokumentet “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” her.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen