Forbedrer og bygger ved Østfoldbanen i påsken

Forbedrer og bygger ved Østfoldbanen i påsken

Deler av Østfoldbanen og Østre linje stenges for all togtrafikk i påsken fordi Jernbaneverket skal benytte den stille perioden til arbeid med Follobanen og til nødvendig vedlikehold. NSB tilbyr alternativ transport for de reisende.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I påsken skal Jernbaneverket gjennomføre arbeid som bidrar til et mer pålitelig og fremtidsrettet togtilbud. I perioden søndag 20. mars kl. 03.00 - mandag 28. mars kl. 06.00 blir spor 1-3 på Oslo S stengt, Østfoldbanen stenges på strekningen mellom Kolbotn og Ås og Østre linje stenges på strekningen Ski – Kråkstad. Det vil i tillegg være enkeltsporet drift ved Holmlia stasjon. Jernbaneverket beklager ulemper dette kan medføre. NSB sørger for alternativ transport av reisende i hele perioden.

Riving av bro i Ski sentrum

Jernbaneverket skal bygge ny bro over jernbanen i Nordbyveien, Ski sentrum, fordi det nye kollektivknutepunktet i Ski får flere spor. I påske starter rivingen av den gamle broen. Det blir et spektakulært syn når to store mobilkraner skal heise bort broen, før den kappes opp og fraktes bort i deler. Arbeidene fører til at Nordbyveien blir stengt fra 19.3 kl. 10.00 og fram til nye Nordbyveien bro åpner senhøsten 2016.

Når togtrafikken er stanset blir det også bli gjennomført stabilisering av grunnen like ved jernbanesporene i området ved Ski stasjon. Dette innebærer spunting og pæling som dessverre fører til støy for de nærmeste naboene.

Vedlikehold på Oslo S og Østfoldbanen

Når arbeidene med ny utbygging av jernbane gjør det nødvendig å stanse togtrafikken, er det viktig for Jernbaneverket å utnytte disse periodene til nødvendig vedlikehold og utbedringer av eksisterende infrastruktur.

I påsken vil de nordligste sporene på Oslo S, spor 1 til 3, bli stengt for vedlikehold. Her skal jernbaneteknisk infrastruktur skiftes ut, og det skal strekkes ny kontakt ledning som gir strøm til togene. I tillegg vil sporene bli bygget om og pukken under jernbanesporene skal byttes. Togene som til daglig benytter spor 1-3 blir rutet inn på andre spor, og togtrafikken berøres derfor ikke av vedlikeholdsarbeidene.

På Østfoldbanen skal det gjennomføres vedlikehold på Holmlia stasjon der plattformene i søndre ende av stasjonen vil bli modernisert og utbedret. Arbeidene medfører at et spor blir stengt forbi Holmlia.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen