For første gang samles kvinnelige rørleggere i Vest

For første gang samles kvinnelige rørleggere i Vest

8. mars ble historiens første samling for kvinnelige rørleggere, lærlinger og hjelpearbeidere i Bergen og omegn avholdt. I tillegg til middag og foredrag fra Hordalands første kvinnelige utdannede rørlegger, gikk jentene i tog under parolen «Flere kvinner til rørleggerfaget».

  • Rør
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Pådriveren til samlingen er rørlegger Marie Linn Havsgård. Hun er en av 14 organiserte kvinner i Rørleggersvennens forening og har et ønske om å samle alle sine medsøstre, for å bli bedre kjent.

– 8. mars var en naturlig dag å samles på, sier Marie Linn – med en utførende kvinneandel i bransjen på rundt 3% er det ingen tvil om at vi må gjøre noen grep for å få en bedre kjønnsbalanse.

Vi må normalisere jenter i bransjen og synliggjøre at det er helt vanlige jenter som faktisk velger å bli rørleggere.

- Marie Linn Havsgård

Selv har Marie Linn jobbet som rørlegger i 8 år og elsker jobben sin. Rollen som mor lar seg også godt kombinere med jobben som rørlegger, et budskap hun gjerne vil at skal komme ut. For å få flere rørleggerkollegaer av samme kjønn tror hun at bransjen må vise seg frem og synliggjøre hvilke muligheter som ligger i å velge yrkesfaglig. 

– Vi må normalisere jenter i bransjen og synliggjøre at det er helt vanlige jenter som faktisk velger å bli rørleggere og at jobben fint lar seg kombinere med et helt vanlig liv. Gode rollemodeller er viktig.

Bergen skiller seg ut

På landsbasis har bransjen totalt 1572 lærekontrakter, av disse er 43 kvinner. 25% av disse er ansatt i Bergensområdet. Ved utgangen av 2017 hadde 11 jenter lærekontrakt med rørleggerbedrifter i Hordaland, og vestlandshovedstaden er med dette det stedet rørbransjen klarer å rekruttere inn flest jenter. 

Eli Heyerdahl Eide, (t.v.) styreleder i Ingeborg Nettverk og Marie Linn Havsgård (t.h), pådriver for samlingen i Bergen. Foto: Ilja C. Hendel

– Vi tror at Bergen skiller seg ut med en høy andel organiserte rørleggere og bedrifter. Alle kjenner alle, og de store bedriftene skiller seg ut med gode arbeidsforhold og dermed kanskje også ledere som har en bevissthet rundt det at kvinner også har sin plass i bedriftene. Vi tror at de bedriftene som allerede har kvinner ansatt, er kanskje de som rekrutterer flest kvinner. 

Tilstede på samlingen var også Ragnhild Waage, Hordalands første kvinnelige rørlegger. Hun pratet om sine erfaringer som rørlegger i en tid da bransjen var enda mer mannsdominert enn i dag.

I rørbransjen er det også etablert et nettverk for alle kvinner i bransjen, uansett stilling og arbeidsoppgaver. Ingeborg Nettverk har i dag 448 medlemmer. Målet er å normalisere kvinners plass i rørbransjen og bidra til at fremtidig rekruttering skal komme fra hele Norges befolkning.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen