Follobanens anleggsområde i Gamlebyen i Oslo.
Follobanens anleggsområde i Gamlebyen i Oslo. (Foto: Bane NOR)

Follobanen: Følger opp Condotte

Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane NOR følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Condotte har søkt konkursbeskyttelse for å sikre at deres forhandlinger med bankene som finansierer Condotte-konsernet kan pågå uforstyrret i en periode for inntil 120 dager. Condotte har uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene med hensyn til nye kredittrammer, men at slike prosesser tar tid.

Condotte har i møtet med Bane NOR uttalt at dersom det åpnes konkursbeskyttelse i Italia, vil domstolene utøve kontroll over Condotte på en slik måte at leverandører og andre skal være sikret oppgjør for alle leveranser og arbeid som utføres etter 8. januar 2018. Condotte har også informert Bane NOR at når finansieringen er på plass vil utestående betalinger fra før 8. januar bli betalt i sin helhet. Condotte ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane NOR. Condotte ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane NOR.

Tett oppfølging

Bane NOR har fulgt den finansielle situasjonen for en av totalentreprenørene i Follobanenprosjektet, Condotte, tett opp siden sommer 2017. Entreprenøren har i perioden opplevd likviditetsutfordringer. Condotte har virksomhet i en rekke land og manglende utbetalinger til deler av virksomheten skapte uheldige ringvirkninger også for underentreprenører her i Norge sommeren 2017. Bane NOR har etter dette arbeidet aktivt for å unngå negative effekter for Condottes underleverandører i Norge. Bane NOR med juridiske rådgivere hadde, som en forlengelsen av dette, møter med Condotte og deres rådgiver i Roma den 11. januar 2018.

Follobanens fremdrift

Follobaneprosjektets prosjektdirektør Per David Borenstein understreker at Bane NOR nå følger situasjonen svært nøye og har løpende dialog både med Condotte og deres underleverandører. Bane NORs hovedinteresse er å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet, og i den forbindelse vil selvsagt Bane NOR forbeholde seg retten til å ta i bruk de rettigheter man har i kontraktene inngått med Condotte, dersom behovet for dette aktualiserer seg.

Bane NOR er bare en av mange kunder det italienske firmaet har oppdrag for. Store totalkontrakter løper over flere år og selskapers økonomiske soliditet kan alltid endres og variere over tid.

- Vi ser at det er progresjon, men det er for tidlig å si noe utover det om det endelige resultatet. Bane NOR har startet og vil fortsette med individuelle møter med underleverandører i løpet av neste uke, sier Per David Borenstein etter møtet i Italia.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen