Follobanens anleggsområde i Gamlebyen i Oslo.
Follobanens anleggsområde i Gamlebyen i Oslo. (Foto: Bane NOR)

Follobanen: Følger opp Condotte

Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane NOR følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Condotte har søkt konkursbeskyttelse for å sikre at deres forhandlinger med bankene som finansierer Condotte-konsernet kan pågå uforstyrret i en periode for inntil 120 dager. Condotte har uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene med hensyn til nye kredittrammer, men at slike prosesser tar tid.

Condotte har i møtet med Bane NOR uttalt at dersom det åpnes konkursbeskyttelse i Italia, vil domstolene utøve kontroll over Condotte på en slik måte at leverandører og andre skal være sikret oppgjør for alle leveranser og arbeid som utføres etter 8. januar 2018. Condotte har også informert Bane NOR at når finansieringen er på plass vil utestående betalinger fra før 8. januar bli betalt i sin helhet. Condotte ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane NOR. Condotte ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane NOR.

Tett oppfølging

Bane NOR har fulgt den finansielle situasjonen for en av totalentreprenørene i Follobanenprosjektet, Condotte, tett opp siden sommer 2017. Entreprenøren har i perioden opplevd likviditetsutfordringer. Condotte har virksomhet i en rekke land og manglende utbetalinger til deler av virksomheten skapte uheldige ringvirkninger også for underentreprenører her i Norge sommeren 2017. Bane NOR har etter dette arbeidet aktivt for å unngå negative effekter for Condottes underleverandører i Norge. Bane NOR med juridiske rådgivere hadde, som en forlengelsen av dette, møter med Condotte og deres rådgiver i Roma den 11. januar 2018.

Follobanens fremdrift

Follobaneprosjektets prosjektdirektør Per David Borenstein understreker at Bane NOR nå følger situasjonen svært nøye og har løpende dialog både med Condotte og deres underleverandører. Bane NORs hovedinteresse er å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet, og i den forbindelse vil selvsagt Bane NOR forbeholde seg retten til å ta i bruk de rettigheter man har i kontraktene inngått med Condotte, dersom behovet for dette aktualiserer seg.

Bane NOR er bare en av mange kunder det italienske firmaet har oppdrag for. Store totalkontrakter løper over flere år og selskapers økonomiske soliditet kan alltid endres og variere over tid.

- Vi ser at det er progresjon, men det er for tidlig å si noe utover det om det endelige resultatet. Bane NOR har startet og vil fortsette med individuelle møter med underleverandører i løpet av neste uke, sier Per David Borenstein etter møtet i Italia.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen