Follobanen får ny standard for mobilnett

Follobanen får ny standard for mobilnett

Når Follobanen åpner vil mobil- og nettdekningen gjennom den nye 20 kilometer lange tunnelen være langt kraftigere enn på noen annen strekning.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En avtale mellom staten, Telenor og Telia sikrer den oppgraderte mobildekningen. Samtidig ber departementet om at bedre mobildekning også prioriteres på resten av jernbanenettet.

-Vi ser at mobil- og nettbruken eksploderer og er langt større enn hva man kunne forutse for bare få år siden da løsningene for dette på Follobanen ble valgt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

-Vi mener det er svært viktig å sikre slik dekning for passasjerene på toget for at de skal kunne bruke reisetiden effektivt og slik de ønsker. Derfor har vi nå gått sammen med Telenor og Telia for å få på plass en helt ny standard for slik dekning når Follobanen åpnes i 2021, sier han.

4X4 MIMO

Avtalen, som ble signert på Oslo S den 7. september, betyr at staten går inn med 280 millioner kroner ekstra og at Telenor og Telia bidrar med 50 millioner kroner hver.  Løsningen kalles 4X4 MIMO og innebærer fem antennekabler i tunnelen i stedet for én strålekabel (en til interne systemer, fire til kommersiell radiokommunikasjon).

I tillegg skal staten intensivere arbeidet med utskifting av utstyr i togsettene for å sikre de reisende bedre mobilsignaler. I dag er det bare FLIRT-togene som håndterer 4G, men nå skal alle tog få utstyr for både 4G og etter hvert 5G. Det skal lages en helhetlig plan for dette der de nyste togsettene vil få slikt utstyr først.

Bedre og tilfredsstillende nettdekning på alle strekninger

Jernbanedirektoratet har samtidig fått i oppdrag i samråd med Bane NOR og Norske tog å lage en plan for hvordan de togreisende i Norge kan få bedre og tilfredsstillende nettdekning på alle strekninger.

Den nye løsningen som skal bygges inn på Follobanen vil samtidig sette en ny standard for slik dekning på nye baner.

- Dette vil for eksempel gjelde på den kommende Ringeriksbanen, sier Solvik-Olsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen